Alta

Alta er 100%kommune i Den kulturelle skolesekken, og er selv fullt ut ansvarlig for DKS-programmet til grunnskolen.
Se lenke til høyre for oversikt over tilbudet.
Eller gå inn på www.dksalta.no

I tillegg får kommunen gjennom Scene Finnmark og Rikskonsertene hvert skoleår:
2 skolekonserter til 1.-7. og 2 til 8.-10. kl

Under finnes en kronologisk oversikt over hvilke konserter som har vært på besøk og/eller kommer framover.

 

Inneværende skoleår

Musikk
Musikk
Musikk
Musikk