Båtsfjord

DKS for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud. På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
(Kontakt DKS-koordinator i kommunen ang. kommunale DKS-aktiviteter.)

Gjennom ABONNEMENTSTILBUDET i DKS og SKOLEKONSERTORDNINGEN mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl og 1 til 8.-10.kl
- 1 litteraturverksted til 5.kl *
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl *
- 1 filmverksted til 7.kl (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7.kl og 2 til 8.-10.kl

* Små skoler, der f.eks. resten av mellomtrinnet inkluderes, får dette tilbudet kun annethvert år.

I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

Under finnes en kronologisk oversikt over produksjonene som har vært inneværende skoleår og som kommer framover.

 

Inneværende skoleår

Musikk
Scenekunst
Musikk
Visuell kunst
Film
Visuell kunst
Scenekunst
Film
Film
Musikk
Visuell kunst
Litteratur
Scenekunst
Litteratur