TIL DEG SOM ER PÅ TURNÉ:

Last ned evalueringsskjema for utøvere. Det er fint om du/dere kan hjelpe oss, og sende inn dette etter endt turné

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.

 


TIL DEG SOM SKAL HA HONORAR SOM LØNN (kontrakt på personnummer):

I etterkant av oppdraget sender du inn reiseregningsskjema, der både honrar, diett og eventuelle utlegg føres. 

Husk kopi av alle kvitteringer på utlegg.
Skjemaet sendes til dks (a) scenefinnmark.no eller den produsenten du har vært i kontakt med.
NB: Honoraret utbetales ikke automatisk, men først etter at vi har mottatt reiseregningsskjemaet.

 


TIL DEG SOM SKAL SENDE FAKTURA FOR OPPDRAGET (kontrakt på organisasjonsnummer):

Faktura sendes til Finnmark fylkeskommune, som ELEKTRONISK FAKTURA i EHF.
Som utøver betyr det at når du har tre alternativer du kan benytte:

1. en web-fakturaportal  - se oversikt over tilbydere
Dette er kanskje det mest aktuelle alternative for utøvere på turné i DKS. Les forklaring på hvordan det gjøres.

2. en aksesspunktleverandør - se oversikt over leverandører

3. et økonomisystem som sender EHF - se oversikt over økonomisystemer

Informasjon du trenger for å sende oss elektronisk faktura:
1. Finnmark fylkeskommunes elektroniske adresse (org.nummer): 964 994 218
2. Påføres som fast fakturaadresse: Finnmark fylkeskommune, HR- og økonomiavdelinga, Pb. 701, 9815 Vadsø
3. Leveringssted påføres/faktura merkes: Scene Finnmark - DKS
Det er viktig at også selve fakturaen merkes med disse opplysningene.ØNSKER DU Å TURNERE PÅ SKOLER I FINNMARK?

Programforslag til turné i DKS i Finnmark meldes inn via vårt PROGRAMFORSLAGSSKJEMA.
Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. november.

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.


NB: Alta kommune har direktetildeling av DKS-midler, og mottar derfor ikke DKS-tilbud til grunnskolen gjennom Scene Finnmark, kun skolekonserter. Kontakt DKS Alta direkte: www.dksalta.no