Berlevåg

DKS for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud. På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
(Kontakt DKS-koordinator i kommunen ang. kommunale DKS-aktiviteter.)

Gjennom dette ABONNEMENTSTILBUDET i DKS og SKOLEKONSERTORDNINGEN mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4. og 1 til 8.-10. kl
- 1 litteraturverksted til 5. kl *
- 1 visuell kunst-verksted til 6. kl *
- 1 filmverksted til 7. kl (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7. og 2 til 8.-10. kl

* Små skoler, der f.eks. hele mellomtrinnet får tilbudet hver gang, får dette kun annethvert år.

I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

Under finnes en kronologisk oversikt over produksjonene som har vært inneværende skoleår og som kommer framover.

 

Inneværende skoleår
Pil & BueMusikk8.-10. kl
1 1/2 - en forestilling om ensomhetScenekunst1.-4. kl
JorggáhallanScenekunst8.-10. kl
Så rart!Musikk1.-7. kl
MusikkvideoverkstedFilm7. kl
LyriakaMusikk1.-7. kl
SelfieMusikk8.-10. kl