Kvalsund

DKS for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud. På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
(Kontakt DKS-koordinator i kommunen ang. kommunale DKS-aktiviteter.)

Gjennom ABONNEMENTSTILBUDET i DKS og SKOLEKONSERTORDNINGEN mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl og 1 til 8.-10.kl
- 1 litteraturverksted til 5.kl *
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl *
- 1 filmverksted til 7.kl (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7.kl og 2 til 8.-10.kl

* Små skoler, der f.eks. resten av mellomtrinnet inkluderes, får dette tilbudet kun annethvert år.

I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

Under finnes en kronologisk oversikt over produksjonene som har vært inneværende skoleår og som kommer framover.

 

Inneværende skoleår
Å utforske verda med ordLitteratur5. kl
Ringen - Fra Kirkenes til KirkenesVisuell kunst6. kl
Vær Dæ SjølMusikk1.-7. kl
Sara & ArashMusikk8.-10. kl
Fra bok til filmFilm7. kl
Skolekonsert vår 2018Musikk8.-10. kl
MørkemodigScenekunst1.-4. kl
Så rart!Musikk1.-7. kl