Lebesby

DKS for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud. På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
(Kontakt DKS-koordinator i kommunen ang. kommunale DKS-aktiviteter.)

Gjennom ABONNEMENTSTILBUDET i DKS og SKOLEKONSERTORDNINGEN mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl og 1 til 8.-10.kl
- 1 litteraturverksted til 5.kl *
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl *
- 1 filmverksted til 7.kl (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7.kl og 2 til 8.-10.kl

* Små skoler, der f.eks. resten av mellomtrinnet inkluderes, får dette tilbudet kun annethvert år.

I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

Under finnes en kronologisk oversikt over produksjonene som har vært inneværende skoleår og som kommer framover.

 

Inneværende skoleår
Pil & BueMusikk8.-10. kl
1 1/2 - en forestilling om ensomhetScenekunst1.-4. kl
JorggáhallanScenekunst8.-10. kl
TrollflammerVisuell kunst6. kl
Superbitcher og fregnetrynerLitteratur5. kl
Så rart!Musikk1.-7. kl
LyriakaMusikk1.-7. kl
SelfieMusikk8.-10. kl