RESSURSSIDE FOR KULTURKONTAKTER OG ELEVARRANGØRER

 

KULTURKONTAKTERHver skole oppnevner en egen kontaktperson, kalt kulturkontakt, som er vårt bindeledd til skolene.

Infomasjon om de forskjellige turneene sendes per e-post til kulturkontakten, som igjen formidler informasjonen videre til de klassetrinn på skolen det gjelder.


Husk at kulturkontakten ikke skal gjøre alt arbeidet selv, men sørge for at det blir gjort!

Nærmere informasjon om kulturkontaktens rolle i
GUIDE FOR KULTURKONTAKTER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (pdf 2,5 MB)  / KULTUVRRALAŠ SKUVLALÁVKKA KULTUROKTAVUO ĐAID BAGADUS (pdf 2,5 MB)

For VGS: VEILEDNING (pdf 231 kB)

 


ELEVER SOM ARRANGØRER


Mange av skolene i fylket har deltatt på kursrekken "Elever som arrangører", som har gått over flere skoleår.
 Kurset var ledd i en nasjonal satsing, og ble arrangert i samarbeid mellom Rikskonsertene og Scene Finnmark.

På kursene lærte elevene noe om hva man må tenke på når man skal være arrangør og ta imot utøvere som kommer på besøk til skolen.I dette ARRANGØRHEFTET (pdf 398 kB) finnes TIPS OG RÅD til elevarrangører.

Skriv ut SJEKKLISTE (pdf 198 kB)