1.-10. kl Bestilling
Visuell kunst

Fjærlett

ved Anita Jakobsen

KUNSTVERKSTED tilpassa elever med behov for ekstra tilrettelegging

Fjærlett
er et spesialtilpasset kunstnerisk tilbud til elever med ulike funksjonshemminger, klasser/grupper med adferds- eller lærevansker og grupper av elever innen barne- og ungdomspsykiatriens skoletilbud. Plan for dagen blir tilpasset den aktuelle elevgruppa, og individuelle hensyn blir tatt. Elevenes evne og førlighet er med å prege ferdig ut trykk.
Elevene maler, lytter til musikk og sanser. Gule fjær er sentral i produksjonen. Det blir utarbeidet lærerveiledning som tilsendes skolene i god tid før besøk. Fjærlett er kunstarter i samspill og er videreutviklet fra kunstnerens Stavanger2008-prosjektet Bilde Lyd Bevegelse, og mottatt produksjonsstøtte fra DKS Rogaland og videreutvikling fra INK2013.

Anita Jakobsen er fra Lakselv i Porsanger, bosatt i Stavanger. Hun er samisk billedkunstner og pedagog.

Illustrasjon: Elevarbeid

Les mer i SKOLEINFOEN, som du finner lenke til under bildet.

Skriv ut PLAKAT (pdf)

Turnéperiode: 14.-21. september-->
ENDELIG TURNÉPLAN:
torsdag 14.09.17
kl. 09:00 - 13:00
Honningsvåg skole
Honningsvåg skole,
fredag 15.09.17
kl. 09:00 - 13:00
Honningsvåg skole
Honningsvåg skole,
mandag 18.09.17
kl. 09:00 - 13:00
Vadsø ungdomsskole
Vadsø ungdomsskole,
tirsdag 19.09.17
kl. 09:00 - 13:00
Vadsø ungdomsskole
Vadsø ungdomsskole,
onsdag 20.09.17
kl. 09:00 - 13:00
Boftsa oppvekstsenter
Boftsa oppvekstsenter
torsdag 21.09.17
kl. 09:00 - 13:00
Tanabru skole
Tanabru skole