6. kl
Visuell kunst

Rammel fra havet

ved Emma Gunnarsson
Et prosjekt som handler om gjenbruk, miljø og om det å bruke kunsten til å uttrykke seg. Elevene skal på forhånd samle inn gjenstander og ting de finner i fjære og/eller andre steder.
Når kunstneren kommer, vil de med hjelp av akvarellpapir, UV-stråling og komposisjon skape "blå-bilder" som både er vakre og som kan fortelle en historie som kanskje er ganske alvorlig.
Det hører også til prosjektet at bildene skal presenteres på en fin og profesjonell måte.

 Se SKOLEINFO for mer informasjon.

Forsøpling av havet er et stort miljøproblem. Les mer:
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2013/august/et_hav_av_skrot
http://miljoagentene.no/sok/?q=søppel+i+havet
http://www.miljostatus.no/forsopling-av-havet
http://www.svanemerket.no/miljo/ressursbruk/plastsoppel_i_havet/

Se trailer til filmen Midway (3,54 min) av Chris Jordan: https://www.youtube.com/watch?v=PLkTTJW4xZs
Se Midway, a plastic island (14,15 min) fra CNN: https://www.youtube.com/watch?v=lsJqMmuFWO4

Skriv ut PLAKAT

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Turnéperiode: vår 2018
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 07.05.18
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
For 6. klasse Kirkenes, Hesseng, Bjørnevatn og Sandnes. Turnéplan kommer.