5.-10. kl Bestilling
Litteratur

Skriv!

ved Rebekka Brox Liabø/Sigbjørn Skåden

SKRIVERVERKSTED PÅ NORSK ELLER SAMISK

(NB: Dette verkstedet er det samme som tilbudet "Snakk for deg sjøl - skriveverksted" som vi hadde i bestillingstilbudet skoleåret 16/17.)


"... For første gang har jeg skrevet en tekst jeg har lyst til å ta vare på..."
- elev på skriveverksted

Gjennom teknikker fra kreativ skriving og teater skal elevene bli tryggere på å uttrykke seg skriftlig og stole på sin egen stemme. Teknikkene elevene lærer vil kunne hjelpe dem å sette pris på skriving, samt reflektere rundt det som opptar dem, om det er skole, fremtiden, hvem de er, hvilke interesser de har osv.
Skriveverkstedet skal hjelpe elevene å uttrykke seg gjennom å skrive, og dele videre med hverandre. Forhåpentligvis vil det være med på å stimulere dem til å benytte skriving i større grad både privat og i skolesammenheng.

Skriv!
er en del av et større prosjekt som skal være med å bidra til å redusere frafall i skolen. Gjennom å fremme ungdommenes egen stemme vil en i større grad bedre kunne få forståelse for frafallet i skolen, hva skjer? Les mer om prosjektet på www.snakkfordegsjol.no

Foto: Rebekka Brox Liabø

ELEVTRANSPORT:
eventuell transport på denne turneen dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator.

Skriv ut PLAKAT

Turnéperiode: vår 2018

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
Bestilt av kommunen til 5.-7.kl. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Bestilt av kommunen til 7.kl. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Karasjok
Bestilt av kommunen til 8.- og 9.kl. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Hasvik
Bestilt av kommunen til 8.-10.kl. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø
Bestilt av kommunen til 8.kl. Vadsø u.skole. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Loppa
Bestilt av kommunen til Bergsfjord/Sandlandl. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Bestilt av kommunen. Turnéplan kommer.
mandag 01.01.18
Klokkeslett ikke bestemt
Lebesby
Bestilt av kommunen. Turnéplan kommer.