5.-10. kl Bestilling
Litteratur

Skriv!

ved Rebekka Brox Liabø/Sigbjørn Skåden
SKRIVERVERKSTED PÅ NORSK ELLER SAMISK

"... For første gang har jeg skrevet en tekst jeg har lyst til å ta vare på..." - elev på skriveverksted

Gjennom teknikker fra kreativ skriving og teater skal elevene bli tryggere på å uttrykke seg skriftlig og stole på sin egen stemme. Teknikkene elevene lærer vil kunne hjelpe dem å sette pris på skriving, samt reflektere rundt det som opptar dem, om det er skole, fremtiden, hvem de er, hvilke interesser de har osv.
Skriveverkstedet skal hjelpe elevene å uttrykke seg gjennom å skrive, og dele videre med hverandre. Forhåpentligvis vil det være med på å stimulere dem til å benytte skriving i større grad både privat og i skolesammenheng.
Skriv!
er en del av et større prosjekt som skal være med å bidra til å redusere frafall i skolen. Gjennom å fremme ungdommenes egen stemme vil en i større grad bedre kunne få forståelse for frafallet i skolen, hva skjer? Les mer om prosjektet på www.snakkfordegsjol.no

Foto: Rebekka Brox Liabø

ELEVTRANSPORT:
eventuell transport på denne turneen dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator.

Skriv ut PLAKAT

Turnéperiode

   Sigbjørn Skåden:  12.-16. mars (2 dager): Karasjok - TRENGER TILBAKEMELDING om dag
   Rebekka Brox Liabø: 19.-23. mars: Måsøy, Nordkapp og Lebesby
   16.-24. april: Båtsfjord, Vadsø, Hasvik og Loppa
UTKAST TIL TURNÉPLAN:
tirsdag 13.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Karasjok skole
8.- og 9.kl. - samiskspråklig
onsdag 14.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Karasjok
8.- og 9.kl. - norskspråklig
mandag 19.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Havøysund skole
5.-7.klasse
tirsdag 20.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Havøysund skole
8.-10.klasse
onsdag 21.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Honningsvåg skole
7.klasse
torsdag 22.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Kjøllefjord skole
Skolen må velge: 5.-7. ELLER 8.-10.
fredag 23.03.18
kl. 09:00 - 14:00
Lebesby oppvekstsenter
5.-10.klasse
mandag 16.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Båtsfjord skole
5.-7.kl. - gruppe 1
tirsdag 17.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Båtsfjord skole
5.-7.kl. - gruppe 2
onsdag 18.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Vadsø ungdomsskole
8 A
torsdag 19.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Vadsø ungdomsskole
8 B
fredag 20.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Vadsø ungdomsskole
8 C
mandag 23.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Hasvik skole
8.-10.klasse
tirsdag 24.04.18
kl. 09:00 - 14:00
Bergsfjord oppvekstsenter
Bergsfjord og Sandland 5.-10.klasse