1.-10. kl Bestilling
Musikk

Lydløft

MUSIKKVERKSTED + KONSERT FOR ELEVER MED BEHOV FOR TILRETTELAGT UNDERVISNING

I Lydløft får elevene være med i Drivhusets komposisjonsverksted, der man kan utfolde seg med et stort utvalg av både akustiske og elektroniske lydkilder. Det handler om å finne og velge sin egen lyd og samarbeide om å skape nye klanger og rytmer. Sammen former elever og utøvere det til ny musikk som spilles på konsert.
Duoen Båndviddamed Isak og Jon Halvor, fanger opp lyder og ideer som dukker opp blant deltakerne. Kanskje passer loppemarkedsgonger og strengeplanker med Isaks elektriske cello pluss elevenes stemmer på en sampler? Musikerne hjelper til med å stille spørsmål om utvikling og form og spiller også med på elektrisk cello, og elektroniske lydbokser.
På konserten spiller Isak og Jon Halvor i tillegg noen egne låter slik at konserten varer i ca. 35 minutter. 

I forkant tar musikerne kontakt med skolen for å høre om rammer, spesielle ressurser og aktuelle temaer.
Etter hver turnédag publiseres lydopptak og evt. bilder på nettstedet http://drivhuset.org/lydloft

Se SKOLEINFO for nærmere informasjon.

Skriv ut PLAKAT

Foto: Helena Huse

ENDELIG TURNÉPLAN:
mandag 16.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Høgtun skole
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
tirsdag 17.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Alta VGS
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
onsdag 18.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Breilia ungdomsskole - Basen
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
torsdag 19.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Honningsvåg skole
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
fredag 20.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp VGS
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
mandag 23.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Boftsa skole
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
tirsdag 24.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Deanu Sámeskuvla/Tanabru skole
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
onsdag 25.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Tana VGS
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
torsdag 26.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø ungdomsskole
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne
fredag 27.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø barneskole
Utvalgte elever. Skolen avtaler selv tidspunkt og opplegg med utøverne