VGS
Scenekunst

Ellisif Wessel - den sterke viljen

Samovarteateret formidler historien om: «Det lille mennesket med den sterke viljen, i det store politiske spillet.» 
Ellisif Wessel (1866 – 1949) er en av de mest markante og likevel ukjente kvinneskikkelsene i Norges historie. Hun levde store deler av sitt voksne liv i Kirkenes, hvor hennes utrettelige aktivitet ble en viktig drivkraft for å skape et bedre og mer rettferdig samfunn. Ellisif engasjerte seg stort i politiske og sosiale spørsmål, og ble på grunn av 1. mai-demonstrasjonene i 1908 og 1914 kjent for sin opprørske ånd. 
Historien om Ellisif, hennes engasjement og hennes uredde stemme er viktig å fortelle om i dag, kanskje viktigere enn noen gang før. Vår verden preges av nye klasseskiller og større forskjeller. Ellisif Wessel står som en stødig klippe og et symbol på at det nytter å bry seg, engasjere seg og stå opp for det man tror på. Når Ellisif fikk gjort så mye i sin tid – tenk hvor mye ett menneske kan utrette i dag. 

I samarbeid med Grenselandmuseet vil det i forkant av forestillingen være et foredrag og bildevisning fra Ellisifs liv, virke og engasjement – satt i sammenheng med samfunnet den gang og i dag. Bildene som vil bli vist er tatt av Ellisif selv i løpet av hennes tid i Finnmark. Hun dokumenterte fattigfolks situasjon i Finnmark gjennom en utstrakt fotografering. 

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Tidsperiode: vår 2018, uke 15-16

Skoleinfo og plakat kommer. 

Foto: Dag Norum

ENDELIG TURNÉPLAN:
fredag 13.04.18
kl. 12:15 - 13:40
Alta kultursal
Alta VGS
mandag 16.04.18
kl. 12:30 - 14:05
Vardø kultursal
Vardø VGS
tirsdag 17.04.18
kl. 10:30 - 12:05
Tana miljøbygg
Tana VGS
onsdag 18.04.18
kl. 10:30 - 12:05
Vadsø kino
Vadsø VGS
onsdag 18.04.18
kl. 12:40 - 14:15
Vadsø kino
Vadsø VGS
torsdag 19.04.18
kl. 12:00 - 13:15
Kirkenes kultursal
Kirkenes VGS
torsdag 19.04.18
kl. 14:00 - 15:15
Kirkenes kultursal
Kirkenes VGS