VGS
Musikk

Lydløft (VGS)

MUSIKKVERKSTED + KONSERT FOR ELEVER MED BEHOV FOR TILRETTELAGT UNDERVISNING

Lydløft får alle være med i Drivhusets komposisjonsverksted, der man kan utfolde seg med et stort utvalg av både akustiske og elektroniske lydkilder. Det handler om å finne og velge sin egen lyd og samarbeide om å skape nye klanger og rytmer. Sammen former vi det til ny musikk som spilles på konsert. 

Duoen Båndvidda, med Isak og Jon Halvor, fanger opp lyder og idéer som dukker opp blant deltakerne. Kanskje passer loppemarkedsgonger og strengeplanker med Isaks elektriske cello pluss elevenes stemmer på en sampler? Musikerne hjelper til med å stille spørsmål om utvikling og form og spiller også med på elektrisk cello, og elektroniske lydbokser. På konserten spiller Isak og Jon Halvor i tillegg noen egne låter slik at konserten varer i ca. 35 minutter. Man kan også invitere publikum fra resten av skolen. 

I forkant tar musikerne kontakt med skolen for å høre om rammer, spesielle ressurser og aktuelle temaer. Etter hver turnédag publiseres lydopptak og evt. bilder på nettstedet http://drivhuset.org/lydloft

Skriv ut PLAKAT

Foto: Helena Huse

Turnéplan midlertidig utilgjengelig pga. oppdatering