9. kl Bestilling
Litteratur

UPrisen

Uprisen er ungdommens egne kåring av årets beste ungdomsbok. Kåringen går over et helt skoleår og involverer til sammen 900 ungdommer. Prosjektet administreres av Foreningen !les i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken (DKS). Uprisen er unik. Ingen annen litteraturpris lar ungdom selv kåre sin favoritt. 
Finnmark er ett av syv fylker som er med på prosjektet.
Inneværende skoleår er det 9.klasse på Bjørnevatn skole som er Finnmarks juryklasse. De ble høsten 2017 valgt ut av en jury bestående av Norsk Forfattersentrum Nord, Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark.

Klassens arbeid med Uprisen strekker seg fra februar til mai. De får:
•    gratis tilsendt ca. 7 eksemplarer av hver av de 5 nominerte bøkene. Bøkene skal leses og vurderes. 
•    2 ganger i løpet av våren besøk av kritikerfadder Solgunn Solli. 
•    sende 2 elever og lærer på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai 2018, der Uprisen deles ut.
 
I tillegg får de andre som meldte seg interessert i å være juryklasse tilsendt bøkene og ett besøk av kritikerfadder Solgunn Solli:
9.klasse på Fjordtun skole og 7.-10.klasse på Skjånes skole.

Les mer i SKOLEINFO som finnes over.

Se også: www.uprisen.no

ENDELIG TURNÉPLAN:
torsdag 05.04.18
Klokkeslett ikke bestemt
Bjørnevatn skole, 9.klasse
1. besøk av kritikerfadder Solgunn
onsdag 02.05.18
Klokkeslett ikke bestemt
Skjånes skole, 7.-10. klasse
Besøk av kritikerfadder Solgunn
mandag 07.05.18
Klokkeslett ikke bestemt
Fjordtun skole, 9.klasse
Besøk av kritikerfadder Solgunn
onsdag 09.05.18
Klokkeslett ikke bestemt
Bjørnevatn skole, 9.klasse
2. besøk av kritikerfadder.