5.-7. kl Bestilling
Kunstarter i samspill

Dataspill og sånt

ved Mikkel Gaup, Elisabeth Årebrot Madsen og Mikkel Sara
Elektronisk spill er det nye mediet som brukes av de fleste barn i dag. I denne produksjonen presentere eleven for et spill som inneholder samisk eventyr, animasjoner, musikk, fortellerstemme og illustrasjoner. De får lære om hva som ligger bak produksjonen av et dataspill og hvilket potensiale som ligger i mediet.

Etterpå får elevene en innføring i prosessen med å lage dataspill. De deles inn i 3 grupper som rullerer mellom:
- tegneverksted med illustratør Elisabeth Årebrot Madsen
- verksted med koding/programmering med programmerer Mikkel Sara
- fortellerteknikk-/joikeverksted med skuespiller Mikkel Gaup

Foto/illustrasjon: Miksapix Interactive

ELEVTRANSPORT: eventuell transport dekkes av KOMMUNEN SELV.
Kontakt kommunal DKS-koordinator.

Turnéperiode: ikke avklart
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
torsdag 30.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
torsdag 30.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.