3.-4. kl Bestilling
Scenekunst

Plutselig sirkus!

ved Morten Uglebjerg Norli
Verkstedet starter med et imponerende sjongleringnummer. Etter forestillingen er det elevenes tur til å entre manesjen. Sammen med sirkusartisten Morten Uglebjerg Norli får de prøve seg som sirkusartister, med alt det innebærer av trening i akrobatikk, dans, balansekunst og sjonglering 
Verkstedet er tiltenkt skoler som ønsker en inspirerende og annerledes skoledag.
Gjennom øvelser fra sirkusets verden jobber vi med gruppesamhold og tilstedeværelse i oss selv og for hverandre. De individuelle prestasjonene springer ut av et kollektivt samspill, der deltagerene lærer å støtte og hjelpe hverandre fram mot målet.
NB: hvilke sirkusferdigheter det undervises i avhenger av lengden på verkstedet, men akrobatikk og sjonglering er alltid med.

"... Sender herved de beste anbefalinger. Dette vil jeg gjerne ha mer av! Formidling uten språk og unødig støy i kombinasjon av deltakelse under flott ledelse.  Morten er veldig inkluderende og tydelig..." 
- Lærer ved Brandengen skole i Drammen

ELEVTRANSPORT: eventuell transport dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator.

Foto: Werner Juvik

Turnéperiode
: ikke avklart

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 11.02.19
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 11.02.19
Klokkeslett ikke bestemt
Berlevåg
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 11.02.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 11.02.19
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 03.06.19
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.