VGS
Kulturarv

I bagasjen - historier vi deler

 

Ord fra en elev i et tidligere prosjekt: «Jeg synes det har vært spennende, lærerikt og ikke minst sjokkerende å høre bestemor fortelle om krigen.»

Hva kan en gjenstand som overlevde krigen fortelle oss om historien? 

Det er fremdeles gjenlevende i Finnmark og i Norge som opplevde krigen på kroppen, de bærer på historier museene anser som verdifulle å dokumentere. Deres opplevelser og fortellinger skaper også forbindelse til verden i dag, der det til enhver tid er noen på flukt. For noen av dem blir Finnmark deres nye hjemsted.
 
I dette prosjektet samarbeider museer, videregående skole og en forfatter om å løfte frem lokalbefolkningens fortellinger. Ved hjelp av intervju, dialog og det skrevne ord samler elevene inn og formidler utvalgte historier. Som inngang til fortellingene spør eleven seg frem til en gjenstand som overlevde krigen og som den eldre (som opplevde 2. verdenskrig) eller flyktningen av i dag, har et forhold til. Gjenstanden hjelper både fortelleren og eleven med å avgrense historien, samt å fortelle om minner og erfaringer det kan være vanskelig å sette ord på. 

De nære fortellingene kan være en viktig kilde til å forstå, skape innsikt og nysgjerrighet om både fortid og nåtid. Det gir rom for å forstå trekk ved nasjonal og global historie. Videre inspirerer prosjektet skriveglede og å formidle historie gjennom tekst.


PRAKTISK INFORMASJON: 
Målgruppe: 
VGS, 3. trinn  
Emne:  norsk, historie, samfunnsfag
Programlengde:
2-3 møter på skolen (se fremdriftsplan lenger ned)
Arena/rom: 
på skolen
Periode:
høst 2018 eller vår 2019 (skolen bestemmer i samråd med museum)
Merknad:  se fremdriftsplan lenger ned
FREMDRIFTSPLAN:
1. Første møte: 
Museumsformidler presenterer prosjektet og kort historisk kontekst, gjennomgår enkle intervjuteknikker, samt praksis knyttet til forvaltning av gjenstander og formidling av historie. For å inspirere elevene før deres innsamlingsarbeid får de møte en finnmarking som har opplevd andre verdenskrig og en person med flyktningebakgrunn, som deler sine historier. 
Tid: 2-3 timer
Fag: historie, norsk 
 
2. I to uker mellom første og andre møte skal eleven finne informant, gjenstand, gjøre intervju og starte skriveprosessen.
 
3. Andre møte:
Møte med forfatter Kristin Bjørn som inspirerer elevene til å løfte den påbegynte teksten. Tekstene kan ha ulik sjanger beroende på den enkelte elev sin stemme og grunnfortellinga de har samlet inn. 
Tid: halv skoledag
Fag: norsk 
 
4. Elevene bruker ca. ei uke på å ferdigstille teksten under videre veiledning av lærer. Tekstene leveres så til museumsmedarbeider, som arbeider videre mot lansering.

5. Avslutning og mål: 
Elevene lager en tekst innenfor en viss lengde, som er egnet til å presenteres i bok, på nett eller i utstilling der også gjenstandene kan tas i bruk. Ved Alta Museum har vi god erfaring med at tekstene og bilder av gjenstandene trykkes i bok. Bøkene gir et mangfoldig bilde av kunnskap og erfaringer og har blitt varmt tatt imot av publikum. Markering/lansering av det avsluttede arbeidet. 

Involverte: 
Videregående skole (3. trinn historie og norsk) og lokalt museum eller Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms v/ formidler og museumspedagog Julia Stangeland, tlf: 928 97 269 / 78 40 29 35.  

Turnéperiode: 
Høst 18 eller vår 19 (senest før vinterferien i 2019). Avtales mellom museumsformidler og videregående skole på det aktuelle stedet, eller Julia Stangeland, som reiser til de steder der lokalt museum ikke kan delta. Erfaringsmessig ønsker historielærere å legge prosjektet til tiden da de har 2. verdenskrig som tema. Fordi dette også kan kobles til intervju, metode og kildeinnhenting kan man også finne andre egnede tidspunkt. Pga. omreisende ressurspersoner må vi til en viss grad koordinere en samkjøring mellom ulike VGS-skoler.
 
Kontaktperson: 
Kristin Nicolaysen, konservator og formidler ved Alta Museum, tlf: 906 84 707

Om forfatter Kristin Bjørn:
Kristin har skrevet og regissert for teater siden tidlig 1990-tall. I 2016 debuterte hun som skjønnlitterær forfatter med novellesamlingen Sant Nok, Gyldendal Forlag. Hun har også skrevet essay og fagartikler. I tillegg har hun mottatt flere priser og arbeidsstipend for sitt virke i norsk teater. I 2018 ble hun den første mottakeren av Nordnorsk litteraturstipend. 

Foto: Alta museum
Målgruppe: 
VGS 
Fag: norsk 
Programlengde:
 
Maks publikum per event:
 
Arena/rom:  skolen 
Periode:
2018/2019: uke 46 og uke 5 
Opprigg:
 
Nedrigg:
 
Blending: 
 
Antall bærehjelp:
 
Merknad: 
 
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
onsdag 01.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Alta VGS
Alta
onsdag 01.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS Karasjok
Karasjok
onsdag 01.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS og reindriftsskole Kautokeino
Kautokeino
onsdag 01.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Tana VGS
Tana