VGS
Scenekunst

Glemt VGS

ved Simone Grøtte
Jeg spør bestefar hvilken lyd han husker best fra krigen. Han svarer ”... luken som skalkes igjen over oss når torpedoalarmen går...” 

Bestefar forteller at han som 11-åring ble hentet i hjemmet sitt og tvangsevakuert med den tyske båten Karl Arp. Hvorfor hadde jeg ikke hørt om dette før? Hvorfor hadde jeg ikke spurt?  
GLEMT er en danseforestilling med den brutale nordnorske krigshistorien som bakteppe. Hverdagserindringer, krigens nyanser, smak, lukt og barndomsminner. Forestillingen tilnærmer seg den store krigen gjennom det lille menneskets erfaringer.  
Publikum inviteres inn i scenerommet til en nær opplevelse formidlet gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid. 

GLEMT er erindringer om krig, om å miste, om å glemme, om å forsøke å reise seg igjen.

RESSURSER til for- eller etterarbeid: 
- Rask oversikt over tvangsevakueringa (NRK): https://www.nrk.no/finnmark/rask-innforing-i-tvangsevakueringa-1.11969905
- Spillerom (NRK) om forestillinga: https://radio.nrk.no/serie/spillerom-hovedsending/MKRM01023917/30-11-2017#t=44s
- Intervju med regissør, Simone Grøtte i Nordlys: 
https://www.nordlys.no/kultur/nord-norge/hammerfest/simone-forteller-bestefarens-historie-han-var-11-ar-og-ble-tvangsevakuert-dette-er-hans-barndomsminner/s/5-34-574072

Skriv ut PLAKAT

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Foto: Mariell Amelie Lind Hansen

Turnéperiode: 26. mars - 12. april
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Alta VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Lakselv VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 01.04.19
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.