VGS
Scenekunst

Glemt VGS

ved Simone Grøtte
Jeg spør bestefar hvilken lyd han husker best fra krigen. Han svarer ”... luken som skalkes igjen over oss når torpedoalarmen går...” 

Bestefar forteller at han som 11-åring ble hentet i hjemmet sitt og tvangsevakuert med den tyske båten Karl Arp. Hvorfor hadde jeg ikke hørt om dette før? Hvorfor hadde jeg ikke spurt?  
GLEMT er en danseforestilling med den brutale nordnorske krigshistorien som bakteppe. Hverdagserindringer, krigens nyanser, smak, lukt og barndomsminner. Forestillingen tilnærmer seg den store krigen gjennom det lille menneskets erfaringer.  
Publikum inviteres inn i scenerommet til en nær opplevelse formidlet gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid. 

GLEMT er erindringer om krig, om å miste, om å glemme, om å forsøke å reise seg igjen.

RESSURSER til for- eller etterarbeid: 
- Rask oversikt over tvangsevakueringa (NRK): https://www.nrk.no/finnmark/rask-innforing-i-tvangsevakueringa-1.11969905
- Spillerom (NRK) om forestillinga: https://radio.nrk.no/serie/spillerom-hovedsending/MKRM01023917/30-11-2017#t=44s
- Intervju med regissør, Simone Grøtte i Nordlys: 
https://www.nordlys.no/kultur/nord-norge/hammerfest/simone-forteller-bestefarens-historie-han-var-11-ar-og-ble-tvangsevakuert-dette-er-hans-barndomsminner/s/5-34-574072

Les mer i SKOLEINFO, som finnes lengre opp. 

Skriv ut PLAKAT

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Foto: Mariell Amelie Lind Hansen

Turnéperiode: 26. mars - 12. april
UTKAST TIL TURNÉPLAN:
tirsdag 26.03.19
kl. 10:00 - 10:45
Kultursalen i Lakselv
Karasjok skole, 8.-10. kl.
onsdag 27.03.19
kl. 10:00 - 10:45
Kultursalen
Lakselv ungdomsskole 8.-9. kl. Børselv, Veidnes og Billefjord skole, 8.-10. kl.
onsdag 27.03.19
kl. 11:45 - 12:30
Kultursalen
Lakselv VGS
mandag 01.04.19
kl. 11:00 - 11:45
Kultursalen
Nordkapp VGS
onsdag 03.04.19
kl. 10:00 - 10:45
Tana flerbrukshall
Tanabru skole, 8.-10. kl.
onsdag 03.04.19
kl. 12:00 - 12:45
Tana flerbrukshall
Deanu sámeskuvla, Tana Montessoriskole og Nesseby oppvekstsenter, 8.-10. kl.
fredag 05.04.19
kl. 10:00 - 10:45
Kirkenes kultursal
Kirkenes VGS. Gr. 1
fredag 05.04.19
kl. 12:00 - 12:45
Kirkenes kultursal
Kirkenes VGS. Gr. 2
mandag 08.04.19
kl. 10:00 - 10:45
Alta kultursal
Alta VGS og Mazé ungdomsskole, 8.-10. kl.
mandag 08.04.19
kl. 12:00 - 12:45
Alta kultursal
Kautokeino ungdomsskole 8.-10. kl
onsdag 10.04.19
kl. 10:00 - 10:45
AKS
Breilia ungdomsskole 8. kl. og Akkarfjord skole 8.-10. kl.
onsdag 10.04.19
kl. 12:00 - 12:45
AKS
Breilia ungdomsskole 9. kl.
torsdag 11.04.19
kl. 10:00 - 10:15
AKS
Breilia ungdomsskole 10. kl.
torsdag 11.04.19
kl. 12:00 - 12:45
AKS
Fjordtun og Forsøl skole, 8.-10.kl.
fredag 12.04.19
kl. 10:00 - 10:45
AKS
Hammerfest VGS. Gr. 1
fredag 12.04.19
kl. 12:00 - 12:45
AKS
Hammerfest VGS. Gr. 2