VGS
Litteratur

Drømmepasning

ved Romeo Gill
Romeo Gill kommer tilbake til Finnmark! Hans besøk vil gi inspirasjon i begynnelsen av et nytt år.

Da Romeo bestemte seg for å bli forfatter, satte han seg et mål. Han var modig, og grep sjansen da den bød seg. Hans besøk handler motivasjon og hvordan nå sine mål. 

Romeo ønsket lenge å gi ut en bok. Han hadde et manus i skuffen, men visste ikke hva han skulle gjøre med det. En dag fikk han motorstopp. Han hoppet ut av bilen, og så seg om etter hjelp. Den eneste personen i nærheten var en mann: forfatteren Dag Solstad. Dag Solstad hjalp Romeo med bilen, og senere med å lese manus. Slik ble det bok.

Romeo Gill er en erfaren formidler som evner å nå ungdom med sin interesse for språk, gode fortellinger, coaching og fotball. Med sin indiske familiebakgrunn bevisstgjør han sine lesere og tilhørere med fortellinger om det multikulturelle Norge.

Se Romeos hjemmeside http://romeogill.org/books/?lang=no 

PRAKTISK INFORMASJON
:
Målgruppe:  
VGS
Emne:  litteratur, norsk  
Arena/rom: 
på skolen, klasserom.
Varighet per event:  90 minutter
Maks ant. eventer per dag:          2
Maks ant. elever per event:    30
Periode:  januar 2019
Bestillingsfrist: 
15. juni 2018
Hvordan bestille: 
DKS-koordinator sender inn samlet bestilling for sin skole ved å fylle ut
BESTILLINGSSKJEMA som sendes til dks@scenefinnmark.no

Foto: Oktober forlag
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Alta VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Vardø VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS Karasjok
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS og reindriftsskole Kautokeino
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Tana VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI
tirsdag 01.01.19
Klokkeslett ikke bestemt
Lakselv VGS
BESTILLINGSTILBUD: PÅMELDINGSFRIST 15. JUNI