6. kl
Visuell kunst

Lampen og speilet

ved Kennet Varpe
Kort fortalt gir prosjektet innblikk i hvordan samtidskunstnere gjennom sin kunst kommenterer på ulike aspekter ved det å være menneske idag, fra det nære og personlige til det større og samfunnskritiske. 
Med utgangspunkt i begrepene lampen og speilet - to ulike metaforer som forsøker å si noe om kunstens vesen og funksjon - vil prosjektet gjennom sju kunstprosjekter som presenteres i en formidlingsinstallasjon, ta for seg både poetiske og mer politiske aspekter.
Prosjektet er utformet som en turné, der én formidler reiser fra skole til skole, og setter opp en liten «utstilling» i form av en formidlingsinstallasjon, som fungerer som utgangspunkt for samtaler med elevene, som sitter sammen i grupper, og diskuterer og tolker hvert sitt kunstverk, som de så presenterer for hele klassen.

Skriv ut PLAKAT

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Foto: Kenneth Varpe

Turnéperiode: 4.-8. mars 2019
ENDELIG TURNÉPLAN:
mandag 04.03.19
kl. 09:30 - 10:45
Kirkenes skole
Kirkenes skole for 6.kl. Gruppe 1
mandag 04.03.19
kl. 12:00 - 13:15
Kirkenes skole
Kirkenes skole for 6.kl. Gruppe 2
tirsdag 05.03.19
kl. 09:00 - 10:15
Hesseng flerbrukssenter
Hesseng flerbrukssenter for 6.kl.
tirsdag 05.03.19
kl. 12:15 - 13:30
Jakobsnes oppvekstsenter (Bøkfjord skole)
Jakobsnes og Jarfjord oppvekstsenter for 5.-7.kl.
onsdag 06.03.19
kl. 09:00 - 10:15
Bjørnevatn skole
Bjørnevatn skole for 6. kl.
torsdag 07.03.19
kl. 08:15 - 09:30
Sandnes skole
Sandnes skole for 6.kl
torsdag 07.03.19
kl. 12:00 - 13:15
Pasvik skole
Pasvik og Skogfoss skole, 5.-7. kl.
fredag 08.03.19
kl. 09:00 - 10:15
Bugøynes oppvekstsenter
Bugøynes oppvekstsenter for 5.-7. kl.