6. kl
Visuell kunst

Lampen og speilet

ved Kennet Varpe
Kort fortalt gir prosjektet innblikk i hvordan samtidskunstnere gjennom sin kunst kommenterer på ulike aspekter ved det å være menneske idag, fra det nære og personlige til det større og samfunnskritiske. 
Med utgangspunkt i begrepene lampen og speilet - to ulike metaforer som forsøker å si noe om kunstens vesen og funksjon - vil prosjektet gjennom sju kunstprosjekter som presenteres i en formidlingsinstallasjon, ta for seg både poetiske og mer politiske aspekter.
Prosjektet er utformet som en turné, der én formidler reiser fra skole til skole, og setter opp en liten «utstilling» i form av en formidlingsinstallasjon, som fungerer som utgangspunkt for samtaler med elevene, som sitter sammen i grupper, og diskuterer og tolker hvert sitt kunstverk, som de så presenterer for hele klassen.

Skriv ut PLAKAT

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Foto: Kenneth Varpe

Turnéperiode: 4.-8. mars 2019
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 04.03.19
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
For 6.kl / 5.-7.kl for mindre skoler - Turneplan kommer.