6. kl
Visuell kunst

Lampen og speilet

ved Kennet Varpe
Kort fortalt gir prosjektet innblikk i hvordan samtidskunstnere gjennom sin kunst kommenterer på ulike aspekter ved det å være menneske idag, fra det nære og personlige til det større og samfunnskritiske. 
Med utgangspunkt i begrepene lampen og speilet - to ulike metaforer som forsøker å si noe om kunstens vesen og funksjon - vil prosjektet gjennom sju kunstprosjekter som presenteres i en formidlingsinstallasjon, ta for seg både poetiske og mer politiske aspekter.

Prosjektet er utformet som en turné, der én formidler reiser fra skole til skole, og setter opp en liten «utstilling» i form av en formidlingsinstallasjon, som fungerer som utgangspunkt for samtaler med elevene, som sitter sammen i grupper, og diskuterer og tolker hvert sitt kunstverk, som de så presenterer for hele klassen.
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
onsdag 01.08.18
Klokkeslett ikke bestemt
Bøkfjord skole (Jakobsnes)
Bøkfjord skole og Jarfjord skole 5.-7. kl. Turnéplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Bugøynes oppvekstsenter
Bugøynes oppvekstsenter 5.-8. kl. Turnéplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes skole
For 6.kl Turneplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes skole
For 6.kl Turneplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Bjørnevatn skole
For 6.kl. Turnéplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Sandnes skole
For 6.kl. Turnéplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hesseng flerbrukssenter
For 6.kl. Turnéplan kommer.
torsdag 01.08.19
Klokkeslett ikke bestemt
Pasvik skole
Pasvik og Skogfoss skole, 5.-7. kl. Turnéplan kommer.