1.-10. kl Bestilling
Kulturarv

DKS-tilbud fra Alta Museum

Kommunene har selv ansvar for å gi et tilbud til elevene innen kulturarv. Det kan gjøres gjennom å bruke tilbudet fra museene.
Utgiftene dekkes av de kommunale DKS-midlene.


1) Steinalderen i Alta og Finnmark


Med utgangspunkt i helleristningene i Hjemmeluft/Jiepmaluokta prøver vi å komme på sporet av hvordan livet i steinalderen kan ha vært. Hvem lagde helleristningene og hvorfor? Når var steinalderen? Hvorfor kalles det steinalder? Hvordan levde menneskene i steinalderen? 
I løpet av dagen får elevene gå på oppdagelsesferd langs helleristningene med arkeologer. Vi undres over hva helleristningene betyr, og hvordan folk levde den gang. Elevene vil delta i ulike arbeidsgrupper hvor de får sy i skinn og utsmykke disse, slipe steinredskaper av skifer, lage mat på steinaldervis eller jakte med pil og bue. I fellesskap lager vi mat i kokegrop som alle elevene får smake på etterpå.
Hele dagen vil elevene ha følge av arkeologer og andre fra museet som er klare til å fortelle, svare på spørsmål og veilede.

 Målgruppe:  4.- og 5.klasse
 Sted:  Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta Museum
 Varighet:  Ca. 4 klokketimer 
 Tidsperiode: 
 Uke 37
 Tilbakemeldingsfrist: 
 Senest to uker før til e-post post@altamuseum.no
 Pris:  100 kr per elev.
 Tilleggsopplysninger:
 Elever må ha med seg drikke og mat og varmt tøy til dagen. Vi er ute hele dagen. 
 Mål: 
 Elevene skal kunne noe om helleristninger (datering, type, gjenkjenne figurer) 
   og om livet i steinalderen (tolkning av helleristninger og levesett). 
   Elevene skal  kjenne til andre levesett og respektere dem. Elevene skal få en forståelse av 
   menneskene i steinalderen som et folk med spesielle ferdigheter knyttet til egne livsbetingelser. 

2)  Altasaken

Utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget er den mest omstridte kraftutbyggingen i norsk historie. Konflikten startet med motstanden fra lokalbefolkning og naturvernorganisasjonene rundt 1970. Saken utviklet seg etter hvert til også å bli et spørsmål om urfolksrettigheter.
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i perioden 1969-1981. Det vil si fra de første planene om utbygging til da kampen om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget var på sitt heteste. Det var demonstrasjoner over hele landet. Flere tusen mennesker deltok i ulovlige aksjoner for å forhindre anleggsarbeidet. Da konflikten toppet seg i 1981 sendte norske myndigheter 600 politifolk til Alta. Hva skjedde under Altasaken? Hvorfor fikk saken så stor oppmerksomhet? Velkommen til å få høre om, og gjøre Altasaken. 

 Målgruppe:  6. klasse
 Sted:  Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta Museum
 Varighet:  Ca. 2 klokketimer 
 Tidsperiode: 
 Uke 6 - 3. og 4.  februar (skoler utenfor Alta) 
 Tilbakemeldingsfrist: 
 Senest to uker før til e-post post@altamuseum.no
 Pris:  50 kr per elev.
 Tilleggsopplysninger:
 Elevene kan ha med matpakke og spise denne i kafeen på museet. For de som er med sender vi et lite infoskriv til lærerne, og ønsker at de 
   snakker litt med elevene om Altasaken før de kommer til museet. 
 Mål: 
 Vi ønsker at barna skal få kjennskap til Altasakens betydning i norsk historie. Knyttet både til miljøvern og samiske rettigheter. 
   Gjennom et lite foredrag og deretter dramatisering vil elevene få være med i sentrale hendelser knyttet til saken.
   Ved tildeling av ulike roller vil vi la barna bli utfordret til å reflektere rundt grunnleggende spørsmål i lokalsamfunnet.
   Altasaken presenteres som en verdikamp mellom modernisering og tradisjon, men også minoriteters situasjon innenfor nasjonalstaten.
   Med dette vil elevene få et innblikk i en lokal hendelse, med nasjonal og internasjonal utstrekning, som er blitt stående som en sentral del av Norges historie.

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Berlevåg
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Gamvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hasvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Karasjok
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kautokeino
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kvalsund
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lebesby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Loppa
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nesseby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Porsanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Tana
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vardø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.