1.-10. kl Bestilling
Kulturarv

DKS-tilbud fra Varanger museum

Kommunene har selv ansvar for å gi et tilbud til elevene innen kulturarv. Det kan gjøres gjennom å bruke tilbudet fra museene.
Utgiftene dekkes av de kommunale DKS-midlene.


Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er innsamling, bevaring, forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark.  Vi ønsker å gi en opplevelse av Varangers og nordområdenes eldre og nyere historie, kultur og natur. 
 Varanger museum består av tre avdelinger:
 
Vardø:
Finnmarks eldste museum. Vi kan tilby formidling av Pomorhistorien, den norsk-russiske handelen som har vært et bidrag i opprettholdelse av Finnmarkskysten og utforming til bla, annet at Vardø fikk bystatus 1789. I tillegg kan vi tilby formidling av trolldomsprosessene i Finnmark. Tidspunkt kan avtales direkte med formilder.
https://www.varangermuseum.no/besok-oss/skoler-og-barnehager/vardo/ungdomstrinnet/
 
Vadsø (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum):
Museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt med hovedfokus på kvensk/norskfinsk historie og kultur. 
DKS-tilbud til 1., 5., 8. trinn: Kvenuka med ulike aktiviteter på Tuomainengården, en kvensk bygård.
https://wpstatic.idium.no/www.varangermuseum.no/2019/03/Beskrivelse-Kvenuka-2019_DKS.pdf
 
Sør-Varanger (Grenselandmuseet):
Museets hovedfokus er på grensehistorier i området der grensene mellom Norge, Finland og Russland møtes.
DKS-tilbud til 5.trinns elever i Sør-Varanger kommune: Nybyggerliv på Bjørklund gård.
https://wpstatic.idium.no/www.varangermuseum.no/2014/09/DKS-på-Bjørklund.pdf

Foto: fra Kvenuka på Vadsø museum

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Berlevåg
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Gamvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hasvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Karasjok
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kautokeino
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kvalsund
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lebesby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Loppa
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nesseby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Porsanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Tana
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vardø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.