1.-10. kl Bestilling
Kulturarv

DKS-tilbud fra Tana og Varanger museumssida

Kommunene har selv ansvar for å gi et tilbud til elevene innen kulturarv. Det kan gjøres gjennom å bruke tilbudet fra museene.
Utgiftene dekkes av de kommunale DKS-midlene.


Museumssiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida /Tana og Varanger Museumssiida har som formål er å bidra til at samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, synliggjøres og utvikles med utgangspunkt i to samiske språk- og kulturområder, regionens samiske historie og nasjonal kunst.

For å se hvilke DKS-tilbud de forskjellige avdelingene har, så kontakt den enkelte:

Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum:
    
 hthttp://www.varjjat.org/web/index.php

Deanu Musea / Tana Museum / Teno museo:

 http://www.deatnu.org/web/index.php

Ä´vv Saa´mi mu´zei / Ä´vv Skoltesamisk musem:  

 http://www.skoltesamiskmuseum.no

Saviomuseet:  https://www.facebook.com/saviomuseum/

 Foto: fra Saviomuseet
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Berlevåg
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Gamvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hasvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Karasjok
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kautokeino
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kvalsund
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lebesby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Loppa
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nesseby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Porsanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Tana
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vardø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.