1.-10. kl Bestilling
Kulturarv

DKS-tilbud fra Museene for kystkultur og gjenreising

Kommunene har selv ansvar for å gi et tilbud til elevene innen kulturarv. Det kan gjøres gjennom å bruke tilbudet fra museene.
Utgiftene dekkes av de kommunale DKS-midlene.


Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er et interkommunalt selskap med avdelinger i kommunene Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik og Berlevåg. Selskapets formål er å samle, bevare, forske på og formidle kulturhistorien i sitt geografiske område. Sentrale tema er fiskeri og kystkultur gjennom tidene og gjenreisningen etter 2. verdenskrig.

For å se hvilke DKS-tilbud de forskjellige avdelingene har, så kontakt den enkelte:

Gjenreisingsmuseeet:  
  
https://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet.107297.no.html

Måsøy:

https://www.kystmuseene.no/maasoey.107294.no.html

Nordkapp:

https://www.kystmuseene.no/nordkapp.107296.no.html

Kjøllefjord:

https://www.kystmuseene.no/kjoellefjord.403622.no.html

Gamvik:

https://www.kystmuseene.no/gamvik.107295.no.html

Berlevåg: 
https://www.kystmuseene.no/berlevaag.109224.no.html
   
Foto: fra Gamvik museum

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Berlevåg
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Gamvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hasvik
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Karasjok
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kautokeino
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kvalsund
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lebesby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Loppa
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nesseby
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Porsanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Tana
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.
lørdag 20.06.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vardø
Kontakt det enkelte museum for å bestille besøk.