FOR KOMMUNER

Denne siden er primært for kommunale koordinatorer i Den kulturelle skolesekken.
Kontaktinfo til alle de kommunale DKS-koordinatorene: http://dksfinnmark.no/dks-koordinatorer


VIKTIGE DOKUMENTER OG MALER:


RAPPORTERING I DKS

Fristen for å levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken er 1. februar.
Kommunens DKS-koordinator er ansvarlig for at dette gjøres.
Det digitale rapporteringsskjemaet finnes på www.dksrapportering.no

Innen 1. februar skal kommunen også sende inn inn regnskapsrapport for kalenderåret.

(Det sendes nærmere opplysning om rapporteringa per e-post til kommunal DKS-koordinator.)