FOR KOMMUNER

Denne siden er primært for kommunale DKS-koordinatorer.


VIKTIGE/NYTTIGE DOKUMENTER OG MALER:

 

RAPPORTERING I DKS

Fristen for å levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken er 1. februar.
Kommunens DKS-koordinator er ansvarlig for arbeidet.
Det digitale rapporteringsskjemaet finnes på www.dksrapportering.no

Innen 1. februar skal kommunen også sende inn inn regnskapsrapport for kalenderåret.

(Det sendes nærmere opplysning om rapporteringa per e-post til kommunal DKS-koordinator.)