For kommuner

Denne siden er for kommunale DKS-koordiantorer.

  • MAL for DKS-plan finnes (kommer)
  • MAL for (kommer)
  • Periodeoversikt inneværende skoleår

 

RAPPORTERING I DKS

Fristen for å levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken er 1. februar.
Kommunens DKS-koordinator er ansvarlig for arbeidet.

Det digitale rapporteringsskjemaet finnes på www.dksrapportering.no

Innen 1. februar skal kommunen også sende inn inn regnskap for kalenderåret.

(Det sendes nærmere opplysning om rapporteringa per e-post til kommunal DKS-koordinator.)