FOR UTØVERE


TIL DEG SOM SKAL HA HONORAR SOM LØNN (kontrakt på personnummer):

Kontraheres som ikke ansatt arbeidstakrer. Les mer i heftet Arbeistaker eller næringsdrivende?

I etterkant av oppdraget sender du inn REISEREGNINGSSKJEMA (finnes over), der både honorar, diett og eventuelle utlegg føres. Husk å sende med kopi av alle kvitteringer på utlegg.
Skjemaet sendes til dks (a) scenefinnmark.no eller den produsenten du har vært i kontakt med.
NB: Honoraret utbetales ikke automatisk, men først etter at vi har mottatt reiseregningsskjemaet. 

 

TIL DEG SOM SKAL SENDE FAKTURA FOR OPPDRAGET (kontrakt på organisasjonsnummer):

Honorar, diett og eventuelle utlegg føres i fakturaen (spesifiser hva som er hva).
Faktura sendes som ELEKTRONISK FAKTURA i EHF, via et av disse alternativene:
1. web-fakturaportal  - se oversikt over tilbydere (Dette er nok det mest aktuelle alternative for utøvere på turné i DKS.) Over finnes en forklaring på hvordan man gjør dette.
2. aksesspunktleverandør - se oversikt over leverandører
3. økonomisystem som sender EHF - se oversikt over økonomisystemer

Informasjon du trenger for å sende oss elektronisk faktura:
1. Finnmark fylkeskommunes elektroniske adresse (org.nummer): 964 994 218
2. Påføres som fast fakturaadresse: Finnmark fylkeskommune, HR- og økonomiavdelinga, Pb. 701, 9815 Vadsø
3. Leveringssted påføres/faktura merkes: Scene Finnmark - DKS
Det er viktig at også selve fakturaen merkes med disse opplysningene. 

Har du et utenlandsk org.nr. sender du faktura og kopi av kvitteringer som pdf til fakturamottak (a) ffk.no

 

ØNSKER DU Å TURNERE  I FINNMARK?

Programforslag til turné i DKS i Finnmark meldes inn via vårt PROGRAMFORSLAGSSKJEMA.
Fristen for innmelding var 1. oktober, og skjemaet er nå stengt.

Vi kjøper inn ferdig produserte produksjoner innen alle kunstuttrykk. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt kunstarter i samspill og andre sjangeroverskridende kunstuttrykk.

Scene Finnmark har ingen formell behandlingstid for innkomne forslag. Vi tar kontakt med utøverne innen utgangen av mars dersom den innsendte produksjonen er aktuell for neste års program.

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.

NB: Alta er direktekommune, og mottar ikke DKS-tilbud til grunnskolen fra Scene Finnmark. www.dksalta.no