FOR UTØVERE


TIL DEG SOM SKAL HA HONORAR SOM LØNN (kontrakt på personnummer):

Kontraheres som ikke ansatt arbeidstakrer. Les mer i heftet Arbeistaker eller næringsdrivende?

I etterkant av oppdraget sender du inn REISEREGNINGSSKJEMA (finnes nedenfor), der både honorar, diett og eventuelle utlegg føres. Husk å sende med kopi av alle kvitteringer på utlegg.
Skjemaet sendes til dks (a) scenefinnmark.no eller den produsenten du har vært i kontakt med.
NB: Honoraret utbetales ikke automatisk, men først etter at vi har mottatt reiseregningsskjemaet. 

 

TIL DEG SOM SKAL SENDE FAKTURA FOR OPPDRAGET (kontrakt på organisasjonsnummer):

Honorar, diett og eventuelle utlegg føres opp i FAKTURA. Husk å spesifisere hva som er hva.
(Gjeldene diettsatser finnes i reiseregningsskjemaet lenger opp.)

Faktura sendes som ELEKTRONISK FAKTURA i EHF, via et av disse alternativene:
1. web-fakturaportal  - se oversikt over tilbydere 
Dette er nok det mest aktuelle alternativet i DKS. Nedenfor finnes en forklaring.
2. aksesspunktleverandør - se oversikt over leverandører
3. økonomisystem som sender EHF - se oversikt over økonomisystemer

Informasjon du trenger for å sende oss elektronisk faktura:
1. Finnmark fylkeskommunes elektroniske adresse (org.nummer): 964 994 218
2. Fast fakturaadresse: Finnmark fylkeskommune, HR- og økonomiavdelinga, Pb. 701, 9815 Vadsø
3. Leveringssted påføres/faktura merkes: Scene Finnmark - DKS
Det er viktig at også selve fakturaen merkes med disse opplysningene. 

Har du utenlandsk org.nr. sendes faktura og kopi av kvitteringer som pdf til fakturamottak (a) ffk.no

 

ØNSKER DU Å TURNERE  I FINNMARK?

Programforslag til turné i DKS i Finnmark meldes inn via vårt PROGRAMFORSLAGSSKJEMA.
Programforslagsskjema for skoleåret 20/21 åpner opp i løpet av august.
Innmeldingsfristen er 1. oktober.

Scene Finnmark har ingen formell behandlingstid for innkomne forslag. Vi tar kontakt med utøverne innen utgangen av mars dersom den innsendte produksjonen er aktuell for neste års program.

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.

 

Om Scene Finnmarks DKS-programmering:

Vi kjøper inn ferdig produserte produksjoner innen alle kunstuttrykk. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt kunstarter i samspill og andre sjangeroverskridende kunstuttrykk.

DKS-tilbudet til alle videreågende skoler
 gis av Scene Finnmark, og er forma som et bestillingstilbud med produksjoner innen alle kunstartene. Skolene velger selv hvilke av produksjonene på programmet de vil ha besøk av.

DKS-tilbudet til grunnskolen er todelt:
1) Fylkets tilbud: Scene Finnmark gir et har et fast abonnementstilbud + et bestillingstilbud til 18 kommuner.
Les mer her https://dksfinnmark.no/index.php/om-dks
2) Kommunenes tilbud:
50% av midlene som tilfaller Finnmark fordeles på 18 kommuner, til deres kommunale DKS-tilbud.
Alta mottar midler direkte fra nasjonal hold, og har selv ansvaret for DKS-tilbudet til grunnskolene i kommunen. Se www.dksalta.no