FOR UTØVERE

TIL DEG SOM SKAL HA HONORAR SOM LØNN (kontrakt på personnummer):

I etterkant av oppdraget sender du inn REISEREGNINGSSKJEMA (finnes over), der både honorar, diett og eventuelle utlegg føres. Husk å sende med kopi av alle kvitteringer på utlegg.
Skjemaet sendes til dks(a)scenefinnmark.no eller den produsenten du har vært i kontakt med.
NB: Honoraret utbetales ikke automatisk, men først etter at vi har mottatt reiseregningsskjemaet. 


TIL DEG SOM SKAL SENDE FAKTURA FOR OPPDRAGET (kontrakt på organisasjonsnummer):

Faktura sendes som ELEKTRONISK FAKTURA i EHF, via et av disse alternativene:
1. web-fakturaportal  - se oversikt over tilbydere (Dette er nok det mest aktuelle alternative for utøvere på turné i DKS.) Over finnes en forklaring på hvordan man gjør dette.
2. aksesspunktleverandør - se oversikt over leverandører
3. økonomisystem som sender EHF - se oversikt over økonomisystemer

Informasjon du trenger for å sende oss elektronisk faktura:
1. Finnmark fylkeskommunes elektroniske adresse (org.nummer): 964 994 218
2. Påføres som fast fakturaadresse: Finnmark fylkeskommune, HR- og økonomiavdelinga, Pb. 701, 9815 Vadsø
3. Leveringssted påføres/faktura merkes: Scene Finnmark - DKS
Det er viktig at også selve fakturaen merkes med disse opplysningene. 

ØNSKER DU Å TURNERE PÅ SKOLER I FINNMARK?

Programforslag til turné i DKS i Finnmark meldes inn via vårt PROGRAMFORSLAGSSKJEMA.
Skjema for innmelding av programforslag for skoleåret 2019/2020 åpnes opp i løpet av juni.
Innmeldingsfrist: 1. oktober

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.

NB: Alta er direktekommune, og mottar derfor ikke DKS-tilbud til grunnskolen fra Scene Finnmark. www.dksalta.no