8.-10. kl og VGS
Scenekunst

Glemt

ved Simone Grøtte
Jeg spør bestefar hvilken lyd han husker best fra krigen. Han svarer ”... luken som skalkes igjen over oss når torpedoalarmen går...” 
Bestefar forteller at han som 11-åring ble hentet i hjemmet sitt og tvangsevakuert med den tyske båten Karl Arp. Hvorfor hadde jeg ikke hørt om dette før? Hvorfor hadde jeg ikke spurt?  
GLEMT er en danseforestilling med den brutale nordnorske krigshistorien som bakteppe. Hverdagserindringer, krigens nyanser, smak, lukt og barndomsminner. Forestillingen tilnærmer seg den store krigen gjennom det lille menneskets erfaringer.  

Les mer i SKOLEINFOEN, som du finner lenke til under bildet.
(Norskspråklig versjon: side 1-5. Samiskspråklig versjon: side 6-10.)

Se teaser og promo: https://vimeo.com/238359628

RESSURSER til for- og etterarbeid: 
- «Høsten de mistet alt» - artikkel av Arvid Petterson
- Rask oversikt over tvangsevakueringa på nettsidene til NRK
- Om forestillinga fra "Spillerom" på NRK og på Simone Grøttes hjemmeside
- Intervju med Simone Grøtte i Nordlys

Skriv ut PLAKAT / Čálit olggos PLAKÁHTTA

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Foto: Mariell Amelie Lind-Hansen

Turnéperiode: 26. mars -12. april
ENDELIG TURNÉPLAN:
tirsdag 26.03.19
kl. 10:00 - 10:45
Lakselv kultursal
Karasjok skole, 8.-10. kl. (NB! Må reise til Lakselv)
onsdag 27.03.19
kl. 10:00 - 10:45
Lakselv kultursal
Lakselv ungdomsskole 8.-9. kl., Børselv, Veidnes og Billefjord skole, 8.-10. kl.
onsdag 27.03.19
kl. 11:45 - 12:30
Lakselv kultursal
Lakselv VGS
mandag 01.04.19
kl. 11:00 - 11:45
Nordkapp kultursal
Nordkapp VGS
onsdag 03.04.19
kl. 10:00 - 10:45
Miljøbygget
Tanabru skole, 8.-10. kl.
onsdag 03.04.19
kl. 12:00 - 12:45
Miljøbygget
Deanu sámeskuvla, Tana Montessoriskole og Nesseby oppvekstsenter, 8.-10. kl. (Må ta buss til Tana)
fredag 05.04.19
kl. 10:00 - 10:45
Sør-Varanger kultursal
Kirkenes VGS. Gr. 1
fredag 05.04.19
kl. 12:00 - 12:45
Sør-Varanger kultursal
Kirkenes VGS. Gr. 2
mandag 08.04.19
kl. 10:00 - 10:45
Alta kultursal
Alta VGS og Mazé 8.-10. kl
mandag 08.04.19
kl. 12:00 - 12:45
Alta kultursal
Kautokeino ungdomsskole 8.-10. kl
onsdag 10.04.19
kl. 10:00 - 10:45
AKS
Breilia ungdomsskole 8. kl. og Akkarfjord skole 8.-10. kl.
onsdag 10.04.19
kl. 12:00 - 12:45
AKS
Breilia ungdomsskole 9. kl.
torsdag 11.04.19
kl. 10:00 - 10:45
AKS
Breilia ungdomsskole 10. kl.
torsdag 11.04.19
kl. 12:00 - 12:45
AKS
Fjordtun og Forsøl skole, 8.-10.kl.
fredag 12.04.19
kl. 10:00 - 10:45
AKS
Hammerfest VGS. Gr. 1
fredag 12.04.19
kl. 12:00 - 12:45
AKS
Hammerfest VGS. Gr. 2