VGS
Kulturarv

I bagasjen - historier vi deler

Ord fra en elev i et tidligere prosjekt: «Jeg synes det har vært spennende,
lærerikt og ikke minst sjokkerende å høre bestemor fortelle om krigen.»


Hva kan en gjenstand som overlevde krigen fortelle oss om historien? 

Det er fremdeles gjenlevende i Finnmark og i Norge som opplevde krigen på kroppen, de bærer på historier museene anser som verdifulle å dokumentere. Deres opplevelser og fortellinger skaper også forbindelse til verden i dag, der det til enhver tid er noen på flukt. For noen av dem blir Finnmark deres nye hjemsted.

I dette prosjektet samarbeider museer, videregående skole og en forfatter om å løfte frem lokalbefolkningens fortellinger. Ved hjelp av intervju, dialog og det skrevne ord samler elevene inn og formidler utvalgte historier. Som inngang til fortellingene spør eleven seg frem til en gjenstand som overlevde krigen og som den eldre (som opplevde 2. verdenskrig) eller flyktningen av i dag, har et forhold til. Gjenstanden hjelper både fortelleren og eleven med å avgrense historien, samt å fortelle om minner og erfaringer det kan være vanskelig å sette ord på. 

De nære fortellingene kan være en viktig kilde til å forstå, skape innsikt og nysgjerrighet om både fortid og nåtid. Det gir rom for å forstå trekk ved nasjonal og global historie. Videre inspirerer prosjektet skriveglede og å formidle historie gjennom tekst.


Foto: Alta museum
Målgruppe: VGS 
Fag: norsk 
Programlengde: 
Maks publikum per event: 
Arena/rom:  skolen 
Periode:2018/2019: uke 46 og uke 5 
Opprigg: 
Nedrigg: 
Blending:  
Antall bærehjelp: 
Merknad:  
ENDELIG TURNÉPLAN:
mandag 17.09.18
kl. 09:30 - 12:00
Samisk videregående- og reindriftsskole
Samisk VGS og reindriftsskole, Kautokeino
tirsdag 18.09.18
kl. 08:30 - 10:00
Samisk videregående skole
Samisk VGS, Karasjok
onsdag 19.09.18
kl. 08:00 - 11:30
Tana videregående skole
Tana VGS
mandag 08.10.18
kl. 09:30 - 12:00
Samisk videregående- og reindriftsskole
Samisk VGS og reindriftsskole, Kautokeino
tirsdag 09.10.18
kl. 08:30 - 10:00
Samisk videregående skole
Samisk VGS, Karasjok
onsdag 10.10.18
kl. 08:00 - 11:30
Tana videregående skole
Tana VGS
mandag 29.10.18
kl. 09:00 - 11:00
Alta videregående skole
Alta VGS
mandag 29.10.18
kl. 12:00 - 14:00
Alta videregående skole
Alta VGS
tirsdag 30.10.18
kl. 09:00 - 12:00
Alta videregående skole
Alta VGS
tirsdag 30.10.18
kl. 12:00 - 15:00
Alta videregående skole
Alta VGS
onsdag 31.10.18
kl. 09:00 - 11:45
Alta videregående skole
Alta VGS