5.-7. kl Bestilling
Kunstarter i samspill

Dataspill og sånt - AVLYST

ved Mikkel Gaup, Elisabeth Årebrot Madsen og Mikkel Sara
Elektronisk spill er det nye mediet som brukes av de fleste barn i dag. I denne produksjonen presentere eleven for et spill som inneholder samisk eventyr, animasjoner, musikk, fortellerstemme og illustrasjoner. De får lære om hva som ligger bak produksjonen av et dataspill og hvilket potensiale som ligger i mediet.
Elevene deles inn i 3 grupper som rullerer mellom verksted i tegning,  koding/programmering og fortellerteknikk/joik. 

SKOLEN MÅ STILLE MED datamaskiner med Scratch-programvare.
  - Alle maskinene må ha lasta ned programvaren i forkant: https://scratch.mit.edu
  - Det må i forkant opprettes brukere til alle elevene: https://scratch.mit.edu/educators

Les mer i SKOLEINF
O, som du finner over
Loga eambo: SKUVLADIEĐUT

Veiledningshefte for joik i skolen, utarbeida av Frode Fjellheim og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa:
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-i-grunnskolen/

Skriv ut PLAKAT / Čálit olggos PLAKÁHTTA 

ELEVTRANSPORT: eventuell transport dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator.
OHPPIIDSÁHTTU: dán gierdomátkki vejolaš sáhtosteami gokčá SUOHKAN IEŠ.  Oktavuohta suohkanlaš KS-koordináhtor. 

Illustrasjon fra dataspillet: Miksapix interactive

Turnéperiode: 
Hasvik og Kvalsund: 28.-29. april
Nesseby og Sør-Varanger: 11.-15. mai

Produksjonen skal også til 5.- og 6.kl. i Vardø og Båtsfjord, gjennom abonnementstilbudet. 
ENDELIG TURNÉPLAN:
tirsdag 28.04.20
kl. 09:00 - 13:30
Kvalsund skole - AVLYST!
Kvalsund og Kokelv skole, 5.-7. kl.
torsdag 30.04.20
kl. 09:00 - 13:30
Hasvik skole - AVLYST!
Hasvik, Breivikbotn og Sørvær skole, 5.-7. kl.
mandag 11.05.20
kl. 09:00 - 13:30
Kirkenes barneskole - AVLYST!
Kirkenes barneskole, 5. kl.
tirsdag 12.05.20
kl. 09:00 - 13:30
Sandnes og Bjørnevatn skole - AVLYST!
Sandnes og Bjørnevatn skole, 5. kl.
onsdag 13.05.20
kl. 09:00 - 13:30
Nesseby oppvekstsenter - AVLYST!
Nesseby oppvekstsenter, 5.- 6. kl.