VGS
Film

Tystnaden i Sápmi

ved Paranord Film AS og Niejda - Chicks in Sápmi
Tystnaden i Sápmi gir oss innblikk i hvordan det lukkede samiske samfunnet vil tie i hjel problemene og dermed overlater de utsatte til seg selv.
Filmen kommer i kjølvannet av #meetoo-kampanjen, og de rystende avsløringene som kom fram her.

Tystnaden i Sápmi ønsker å finne årsaken til at så alvorlige temaer blir fortiet, og synliggjøre de uakseptable handlingene som foregår bak taushet og skam.
Filmen tar tak i tabu og hendelser som har plaget mange samiske unge kvinner – i generasjoner. Seksuelle overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolks samfunn. Kvinnene som står fram i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Filmen er respektfullt og nærgående fortalt, som formidles visuelt og i en godt forankret form.

Turnéperiode: 24.februar - 6. mars
  
Foto: fra filmen

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Alta VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Vadsø VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS Karasjok
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS og reindriftsskole Kautokeino
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Tana VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.
mandag 17.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lakselv VGS
Oppstart 17. februar. Turnéplan kommer.