Karasjok

Videregående skole velger sitt DKS-program ut i fra en bestilingskatalog, som inneholder produksjoner innen alle de 6 kunstuttrykkene i DKS - film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst, samt kunstarter i samspill.
Scene Finnmark sender denne katalogen ut til skolene i mars/april hvert år.

Under finnes oversikt over tilbudene din skole har bestilt inneværende skoleår.

Klikk på tittel for å se turnéplan og utfyllende informasjon om hver produksjon.

God fornøyelse!

 

Inneværende skoleår

3. sep. - 11. sep.Litteratur
23. sep. - 22. nov.Film
18. okt. - 29. aprilLitteratur
24. okt. - 29. nov.Scenekunst
25. nov. - 29. nov.Visuell kunst
6. jan. - 24. jan.Scenekunst
3. feb. - 14. feb.Kulturarv
17. feb. - 17. feb.Film
3. mars - 13. marsVisuell kunst
16. mars - 26. marsMusikk
1. juni - 1. juniScenekunst