Karasjok

Videregående skole velger sitt DKS-program ut i fra en bestilingskatalog, som inneholder produksjoner innen alle de 6 kunstuttrykkene i DKS - film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.
Scene Finnmark sender denne katalogen ut til skolene i mars/april hvert år.

Under finnes oversikt over tilbudene din skole har bestilt inneværende skoleår, og som kommer ut på turné.
Klikk på tittel for å se turnéplan og utfyllende informasjon om hver produksjon.

God fornøyelse!

 

Inneværende skoleår

10. sep. - 14. sep.Visuell kunst
17. sep. - 31. okt.Kulturarv
5. nov. - 21. nov.Film
12. nov. - 8. marsLitteratur
27. nov. - 6. des.Musikk
14. jan. - 25. jan.Kulturarv
21. jan. - 1. marsFilm
25. mars - 10. maiMusikk