Karasjok

Videregående skole velger sitt DKS-program ut i fra en bestilingskatalog, som inneholder produksjoner innen alle de 6 kunstuttrykkene i DKS - film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.
Scene Finnmark sender denne katalogen ut til skolene i mars/april hvert år.

Under finnes oversikt over tilbudene din skole har bestilt inneværende skoleår, og som kommer ut på turné.
Klikk på tittel for å se turnéplan og utfyllende informasjon om hver produksjon.

God fornøyelse!

 

Inneværende skoleår

8. sep. - 29. sep.Film
11. sep. - 20. sep.Scenekunst
21. sep. - 3. nov.Scenekunst
10. okt. - 12. okt.Kulturarv
23. okt. - 3. nov.Film
15. jan. - 20. feb.Film
26. feb. - 7. marsScenekunst
19. mars - 23. marsLitteratur
4. april - 23. aprilScenekunst
11. april - 13. aprilVisuell kunst