RESSURSSIDE FOR SKOLER


ELEVTRANSPORT

Faktura for elevtransport skal til FYLKET ved:

Faktura for elevtransport skal til KOMMUNEN ved:

  • DKS-arrangement i fylkets regi, som er en del av vårt bestillingstilbud
  • DKS-arrangement i kommunal regi.  (Det ligger ikke info om disse på dksfinnmark.no)   

Nærmere forklaring: https://scenefinnmark.box.com/shared/static/unpzpg6riv8pygxq825op02n2kkyi0fc.pdf

 
KULTURKONTAKTERHver skole oppnevner en egen kontaktperson, kalt kulturkontakt, som er vårt bindeledd til skolene.

Infomasjon om de forskjellige turneene sendes per e-post til kulturkontakten, som igjen formidler informasjonen videre til de klassetrinn på skolen det gjelder.


Husk at kulturkontakten ikke skal gjøre alt arbeidet selv, men sørge for at det blir gjort!

Nærmere informasjon om kulturkontaktens rolle finnes i heftet
GUIDE FOR KULTURKONTAKTER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (pdf 2,5 MB) 
KULTUVRRALAŠ SKUVLALÁVKKA KULTUROKTAVUO ĐAID BAGADUS (pdf 2,5 MB)

For VGS: VEILEDNING (pdf 231 kB)

Skriv ut SJEKKLISTE (pdf 432kB) 

 

ELEVER SOM ARRANGØRER

Arrangørrollen ved DKS-besøk og ved andre arrangement er viktig, både for de som kommer til skolen, men også for de som skal se og oppleve.
Elevarrangørene spiller en viktig rolle i Den kulturelle skolesekken. Gjennom planlegging og samarbeid utfører de oppgaver knyttet til mottak, vertskap, informasjonsarbeid og logistikk.

Hva er formålet med elevarrangørgrupper?
Mange skoler har svært gode erfaringer med å gi elevene ansvar for vertskapet ved besøk fra Den kulturelle skolesekken og andre evenementer ved skolene. Noen har til og med egne opplæringsprogram.
• Kulturkontaktene får god hjelp og avlastning av elevene.
• Kunstnerne/utøverne setter stor pris på å samarbeide og møtet med elevene.
• Elevene får et større eierskap til Den kulturelle skolesekken og andre skolebesøk.
• Kulturarrangørjobben gir god kompetanse for elevene – en kompetanse som skolene kan bruke i andre sammenhenger, f. eks ved UKM og egne arrangement

Vi vil understreke at det er kulturkontakten/rektor som er hovedansvarlig for arbeidet med DKS på den enkelte skole, og elevene må kurses for å bli gode medhjelpere!

I dette ARRANGØRHEFTET (pdf 2MB) finnes TIPS OG RÅD til elevarrangører.

Skriv ut SJEKKLISTE (pdf 432kB)