DKS

Kristin Sundelin
+ 47 78 96 42 16
DKS-koordinator, fagansvarlig film og scenekunst
Isabell Strande Kiil
+ 47 958 00 616
DKS-koordinator for VGS / fagansvarlig musikk
Anne Moen
DKS-turnélegger (i permisjon)
Håkon Skjønberg Hansen
+47 78 96 42 08
DKS-turnélegger
Sunniva Knutsen (fylkesbibl.)
+ 47 78 96 59 25
Fagansvarlig litteratur
Kristin Risan (NNKS)
+ 47 908 98 479
Fagansvarlig visuell kunst
Kommunale DKS-koordinatorer
KONTAKTINFO HER (klipp og lim): http://dksfinnmark.no/index.php/dks-koordinatorer?layout=denkulturelleskolesekken:dks