DKS

Kristin Sundelin
+ 47 78 96 42 16
DKS-koordinator for grunnskoler
Isabell Strande Kiil
+ 47 78 96 42 74
DKS-koordinator for VGS / produsent
Anne Moen
+ 47 78 96 42 08
DKS-turnélegger