DKS

Kristin Sundelin
+ 47 78 96 42 16
DKS-koordinator, fagansvarlig film og scenekunst
Nikolaj N. Gloppen
+ 47 78 96 43 36
DKS-koordinator VGS, fagansvarlig musikk
Anne Moen
+ 47 78 96 42 08
DKS-turnélegger
Sunniva Knutsen (fylkesbibl.)
+ 47 78 96 59 25
Fagansvarlig litteratur
Kristin Risan (NNKS)
+ 47 908 98 479
Fagansvarlig visuell kunst