Elever som arrangører


Skolene mottar stadig kunstnerbesøk utenfra, gjennom Den kulturelle skolesekken og skolekonsertordningen, og har i tillegg egne arrangementer. Da er det viktig å vite hvordan man på beste måte gjennomfører et vellykket arrangement. Det får man lære på kurset Elever som Arrangører (ESA). Første runde av kurset arrangeres i september.
Kurset gjennomføres i samarbeid mellom kommunene og Scene Finnmark.

TID:   Runde 1: 4.-8. september 2017    
   Runde 2: periode ikke avklart
TIDSRAMME:  En hel skoledag - ca. kl. 9-14 
MÅLGRUPPE:   6.- og 8.-kl.* (maks 4 fra hvert trinn) + 1-2 lærere 
KURSHOLDERE:  Stig Berg og Eirik Engan

Vi ønsker én arrangørgruppe for mellom- og én for ungdomstrinnet, og det er rom for i utgangspunktet maks 4 elever per gruppe. 
Om skolen ønsker å ha med flere elever så meld i fra om det, så ser vi om det lar seg gjøre med tanke på totalt antall deltakere.

KURSINNHOLD:  
    
Kursdeltagerne lærer noe om det man trenger å vite for å være en god arrangør, slik som:
Forberedelse - informasjon internt på skolen + til f.eks. aviser
Under selve besøket - artistkontakt, bærehjelp, klargjøring av spillsted og rollen som elevvert.
Etterarbeid - evaluering
Kursdeltagerne skal jobbe med å forberede besøk av konkrete DKS-produksjoner som kommer til skolen i etterkant av kurset. Slik vil de altså i praksis få prøve ut det de har lært. 

Skolens/kommunens ansvar:   - velge ut kursdeltagere (4 elever + 1 lærer per gruppe)
   - ordne og betale transport av elever/lærere t/r kurssted (Scene Finnmark refundere i etterkant inntil 2 000,- av disse kostnadene) 
Scene Finnmarks ansvar:    - skaffe kursholdere med høy kompetanse
   - praktisk gjennomføring av kurset, bl.a. bespisning
   - dekke utgiftene til alt dette

Dato Kurssted   Skoler som deltar
Mandag 4. sept.  kl. 9-14: 
 Havøysund skole      Havøysund
Tirsdag 5. sept.  kl. 9-14: 
 Fjordtun skole  Kvalsund, Reindalen og Fjordtun
Onsdag 6. sept.  kl. 08:30-13:30: 
 Kjøllefjord skole  Mehamn og Kjøllefjord
Torsdag 7. sept. kl. 9-14: 
 Båtsfjord skole  Berlevåg og Båtsfjord
Fredag 8. sept.  kl. 9-14: 
 Vadsø barneskole  Vardø, Vestre Jakobselv og Vadsø barneskole