Ønsker du å reise på turné i DKS?

Alle gode forslag til turné i Den kulturelle skolesekken i Finnmark skoleåret 2018/2019 ønskes velkommen.
(Vi har ikke produksjonsmidler, så alle forslag må være ferdig utarbeidede produksjoner.)

Programforslagene meldes inn via vårt ELEKTRONISKE SKJEMA.
Innmeldingsfrist er 1. november.

Alle forslag som kommer inn drøftes av vårt fagråd. Tilbakemelding gis seinest innen utgangen av mars.

Informasjon om honorarsatser og rammer for en arbeidsdag for utøvere på turné i DKS i Finnmark.

Alta kommune har direktetildeling av midler, og mottar derfor ikke DKS-tilbud til grunnskolen gjennom oss. Kontakt dem direkte - www.dksalta.no