9.klasse - SPESIALTILBUD

VÆR MED Å KÅRE ÅRETS BESTE UNGDOMSBOK

Uprisen er ungdommenes egen kåring av årets beste ungdomsbok. En grundig kåring hvor ungdom selv tar alle avgjørelser har gitt prisen stor tyngde blant forfattere, forlag og formidlere. Som fjorårets vinner, Asbjørn Rydland, sa: «... Når du vinn Uprisen, veit du at du har gjort noko riktig...»

Uprisen er et samarbeid mellom DKS i Finnmark, Foreningen !les og Norsk Litteraturfestival.
I kåringens siste fase leser 7 utvalgte niendeklasser de fem nominerte bøkene og kårer en vinner. 7 fylker, deriblant Finnmark, har en av disse eksklusive plassene. Nå kan din niendeklasse sitte i juryen som kårer årets beste ungdomsbok!
Klassen velges ut av en jury bestående av Finnmark fylkesbibliotek, Norsk Forfattersentrum Nord-Norge og DKS i Finnmark. 

Meld dere på ved å fylle ut vårt PÅMELDINGSSKJEMA, som sendes til oss innen 20. oktober 2017.

Tilbudet er GRATIS. Scene Finnmark og de andre involverte dekker alle utgifter ifm prosjektet (med unntak av eventuelle vikarutgifter).

Juryklassen forplikter seg til å:
- lese, diskutere og gjøre seg opp en mening om de fem nominerte bøkene.
- sende en lærer på seminar i Oslo i januar.
- sende to representanter fra klassen + lærer til Norsk Litteraturfestival, hvor vinneren kåres.

Juryklassen får:
- leseeksemplar av de nominerte bøkene.
- besøk av kritikerfadder Solgunn Solli, som hjelper elevene med juryarbeidet.
- et intenst møte med norsk ungdomslitteratur.
- makt til å si sin mening om ungdomsbøker i en kanal hvor bokbransjen lytter.
- en opplevelse for livet.

Tidsplan:
20. oktober:  
 Frist for 9.klassene i fylket til å søke om å bli juryklasse.
1. november:     Offentliggjøring av hvem som skal representere Finnmark i Uprisen.
Januar 2018:   De nominerte bøkene er klare, og sendes ut til juryklassen.
Januar 2018:     
 Lærerseminar i Oslo.
Februar - mai 2018: 
 Leseperiode. 2 besøk av kritikerfadder i klassen.
Mai 2018:  
 Storjurymøte, forfattermøter og prisutdeling på Lillehammer. 
    
Se også: www.uprisen.no og facebook.com/anmeldenbok/