Turneer i oktober

Gjennom DKS-abonnementet og skolekonsertordningen mottar GRUNNSKOLEN* hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4. kl. og 1 til 8.-10. kl.
- 1 litteraturverksted til 5. kl.**
- 1 visuell kunst-verksted til 6. kl.**
- 1 filmverksted til 7. kl. (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7. kl. og 2 til 8.-10. kl.
I tillegg får grunnskolene et kommunalt DKS-tilbud.

VIDEREGÅENDE SKOLE får et tilbud basert på bestillinger fra den enkelte skole.

Disse produksjonene er på DKS-turné i oktober:

9.-13. oktober:     FILMkunst ► KUNSTfilm
Film 7. klasse 
10.-13. oktober:  VIVA - maskene danser Visuell kunst 1.-4. klasse
10.-12. oktober: Elsa Laula Renberg Kulturarv 8.-10. klasse og VGS
16.-20. oktober: Hjerterom Scenekunst 1.-4. klasse
16.-20. oktober:
Ekstra ekkelt forfatterbesøk     Litteratur 5. klasse
16.-27. oktober: Sara & Arash Musikk 8.-10. klasse
17.-20. oktober: Fra bok til film  Film 7. klasse
19.-27. oktober: Matematikk i kunsten  Visuell kunst 8.-10. klasse 
23. okt - 3. nov:
Sameblod / Sameblod VGS
Filmvisning og foredrag 6.-10. klasse og VGS
26. oktober: BeeBot
Kunstarter i samspill 1.-2. klasse
30. okt - 2. nov: Animasjon på iPad
Film 5.-7. klasse
30. okt - 3. nov:     Dá lean mun - This is me    Scenekunst 8.-10. klasse og VGS

For å se hele skoleårets tilbud gå til Turné grunnskole eller Turné videregående på menyen øverst på sida.

* Alta er direktekommune i DKS og får kun skolekonserter fra Scene Finnmark.
** Små skoler, der f.eks. hele mellomtrinnet inkluderes, får dette tilbudet kun annethvert år.

Bildet er fra produksjonen Dá lean mun - This is me. Foto: Kristoffer Kumar.