DKS-turneer i januar og februar

Gjennom DKS-abonnementet og skolekonsertordningen mottar GRUNNSKOLEN* hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4. kl. og 1 til 8.-10. kl.
- 1 litteraturverksted til 5. kl.**
- 1 visuell kunst-verksted til 6. kl.**
- 1 filmverksted til 7. kl. (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7. kl. og 2 til 8.-10. kl.
I tillegg får grunnskolene et kommunalt DKS-tilbud.

VIDEREGÅENDE SKOLE får et tilbud basert på bestillinger fra den enkelte skole.

Disse produksjonene er på DKS-turné i januar og februar:
15. januar - 2. februar:  Filmhjelp /Filmhjelp VGS Film 8.-10.kl. bestilling og VGS
22. januar - 2. mars: Lyriaka Musikk 1.-7. kl.
23. januar - 20. februar: 
Fra bok til film    Film 7. kl.
26. februar - 23. mars:  Street art Visuell kunst 5.-7. kl. bestilling
26. februar - 9. mars Abraham i Bibelen og Koranen     Scenekunst VGS

For å se hele skoleårets tilbud gå til Turné grunnskole eller Turné videregående på menyen øverst på sida.

* Alta er direktekommune i DKS og får kun skolekonserter fra Scene Finnmark.
** Små skoler, der f.eks. hele mellomtrinnet inkluderes, får dette tilbudet kun annethvert år.

Bildet er fra produksjonen Street art. Foto: Rodrigo V. Lisboa