Ny leder i Scene Finnmark

Velkommen til Heikki Knutsen, som er konstituert som ny leder i Scene Finnmark f.o.m. 01.12.17 og som dermed overtar roret etter Ketil Steigen inntil en permanent løsning er på plass. Han skal kombinere lederjobben i Scene Finnmark med rollen som fylkesbiblioteksjef. Scene Finnmarks administrasjon ble fra våren 2017 lokalisert i fylkesbibliotekets lokaler i Vadsø. Heikki er utdannet bibliotekar, og har tilleggsutdanning innen ledelse og administrasjon. Han har tidligere vært biblioteksjef for Bærum bibliotek og har hatt ulike lederstillinger i Deichmanske bibliotek i Oslo. Har vært leder for Finnmark fylkesbibliotek siden våren 2015 og leder i biblioteksektoren siden 2005.

Scene Finnmark får faktisk enda et nytt ansikt i administrasjonen fra 1. desember. Isabell Strande Kiil har takket for seg som DKS-koordinator for videregående skoler og produsent (inkl. for skolekonserter og Ung Artist), og har gitt stafettpinnen videre til Nikolaj Nordbak Gloppen. Nikolaj, som er oppvokst i Vadsø, har utdanning innen kultur og ledelse fra Handelshøyskolen BI, og har siden 2016 vært festivalsjef i Sørøyrocken. Han har også jobbet som produsent for Varangerfestivalen, samt vært involvert i produksjoner for Festspillene i Nord-Norge, Festival Ø og Atomic Soul. Nikolaj er heller ikke helt ukjent med vårt arbeid i Scene Finnmark, da han i 2009 som elev ved Vadsø videregående skole jobbet for oss med Ung Artist (den gang kalt MufiStar). Så vi ønsker ham velkommen tilbake!

Vi gleder oss til å jobbe med våre nye kolleger, og retter forøvrig en stor takk til Ketil og Isabell, og ønsker dem masse lykke til videre!