Bestillingstilbud 18-19, grunnskole

DKS-ordningen er 2-delt:
I tillegg til det faste abonnementstilbudet kommunene mottar fra Scene Finnmark får de også midler til å utforme et kommunalt DKS-tilbud. 
Kommunene skal derfor levere inn en kommunal handlingsplan for DKS. I denne planen kan kommunene f.eks. hente inn produksjoner fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD. 

BESTILLINGSFRIST 30. mai 2018 


Slik bestiller man:
 1. Se KATALOG for samla oversikt. Nærmere beskrivelse av produksjonene finnes under.
 2. De tilbudene skolen ønsker melder de inn til sin kommunale DKS-koordinator innen 25. mai
 3.  DKS-koordinator prioriterer hvilke skoler i kommunen som eventuelt kan få hva. 
 4. DKS-koordinator leverer samla bestilling for kommunen ved å sende inn vårt
  BESTILLINGSSKJEMA til dks@scenefinnmark.no innen 30. mai
 5.  I juni gir Scene Finnmark kommunene en tilbakemelding om hvilke av bestillingstilbudene de kan få. NB: Når denne bekreftelsen gis er bestillingen BINDENDE.

 BESTILLINGSTILBUD skoleåret 2018-2019
:

Kunstuttrykk
Målgruppe    
Produksjon  

FILM: 2.-4. kl.  MORO! Med film UTGÅR

5.-7. kl. 
Animasjon på iPad
LES MER

8.-10. kl.  Film på iPad LES MER
LITTERATUR: 1.-4. kl.  Samira og skjelettene LES MER
  8.-10. kl 
Ungdomsbokdagen LES MER

8.-10. kl 
Drømmepasning LES MER
VISUELL KUNST: 1.-4. kl.  Hva er ditt landskap? LES MER

8.-10. kl.  Handling til havet UTGÅR
SCENEKUNST: 1.-2. kl.  Elliid luođit/Dyrenes joik
LES MER
  3.-4. kl. Plutselig sirkus! LES MER

5.-7. kl.
Dans/parkour LES MER
KUNSTARTER I SAMSPILL:
1.-2. kl.
BeeBot LES MER
  5.-7. kl. Dataspill og sånt LES MER
  5.-7. kl. Juuret ja siivet - Røtter og vinger UTGÅR
MUSIKK:
1.-7. kl. 
Lydløft LES MER
  8.-10. kl. LyData LES MER