Ønsker du å turnere skoleåret 2019-2020?

Vi mottar alle gode forslag til turné i Den kulturelle skolesekken i Finnmark, og kjøper inn ferdig produserte produksjoner innen alle kunstuttrykk. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt kunstarter i samspill og andre sjangeroverskridende kunstuttrykk.

Vi har ingen formell behandlingstid for innkomne forslag, og tar kontakt med utøverne innen utgangen av mars dersom den innsendte produksjonen er aktuell for neste skoleårs program.

Innmeldingsfrist 
er 1. oktober.

Programforslag meldes inn via vårt programforslagsskjema:

PROGRAMFORSLAGSSKJEMA 2018-2019