18/19: et variert DKS-tilbud til grunnskolen

Hurra - da er endelig det faste abonnementstilbudet til grunnskoleelevene klart :-)

Gå inn på "Velg kommune" over for å se hva som kommer til din kommune neste skoleår.
(De produksjonene kommunene har bestilt fra vårt bestillingstilbud er foreløpig ikke lagt inn her, men vil vil dukke opp i løpet av sommeren.)

Inneværende år får kommunene redusert musikktilbud fra Scene Finmark. Årsaken er at skolekonsertordningen nå er avviklet og musikktilbudet gis som de andre DKS-tilbudene, der skolene mottar tilbud både fra Scene Finnmark og fra kommunen. 
Kommunen har derfor fra skoleåret 2018/2019 fått en økning i sine DKS-midlene.
Det kommunale musikktilbudet legges, sammen med de andre kommunale DKS-tilbudene, inn i kommunens DKS-plan for 2018-2019, som leveres til Scene Finnmark seinest 24. august 2018. 

Lurer du på noe ang. DKS-tilbudet i din kommune så ta kontakt med kommunal DKS-koordinator:
http://dksfinnmark.no/index.php/dks-koordinatorer?layout=denkulturelleskolesekken:dks