18/19: et variert DKS-tilbud til grunnskolen

Juni 2018: Hurra - da er endelig det faste abonnementstilbudet til grunnskoleelevene klart :-)

Gå inn på "Velg kommune" over for å se hva som kommer til din kommune neste skoleår.

Inneværende år får kommunene redusert musikktilbud fra Scene Finmark.
Årsaken er at skolekonsertordningen nå er avviklet, og musikktilbudet gis som de andre DKS-tilbudene, der skolene mottar tilbud både fra Scene Finnmark og fra kommunen. 
Kommunen har derfor fra skoleåret 2018/2019 fått en økning i sine DKS-midlene.

Det kommunale musikktilbudet legges, sammen med de andre kommunale DKS-tilbudene, inn i kommunens DKS-plan for 2018-2019, som leveres til Scene Finnmark seinest 24. august 2018. 

Lurer du på noe ang. DKS-tilbudet i din kommune så ta kontakt med kommunal DKS-koordinator:
http://dksfinnmark.no/index.php/dks-koordinatorer?layout=denkulturelleskolesekken:dks