Rapportering for 2018

Fristen for å levere inn rapport for kommunenes aktivitet i Den kulturelle skolesekken kalenderåret 2018 er 1. februar 2019. Kommunens DKS-koordinator er ansvarlig for arbeidet.

Innen 1. februar skal kommunen:
1) rapportere all kommunal DKS-aktiviteter i 2018, på www.dksrapportering.no (åpner 15. januar)
2) sende regnskapsrapport for kalenderåret 2018 til Scene Finnmark.

Det sendes nærmere opplysning om rapporteringa på e-post til kommunal DKS-koordinator.
All info om rapporteringa legges fortløpende ut her https://scenefinnmark.box.com/s/if6du0y4gx3dylm3iv5iw5lcuhaelonw