Om DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og finansieres gjennom spillemidler.
Les mer i St.meld. nr. 8 (2007 - 2008) ”Kulturell skulesekk for framtida”

DKS-ordningen er 3-delt:

1. DKS NASJONALT
Mer info om DKS på nasjonalt nivå

2. DKS i FYLKET
Fylkeskommunen er gitt et særskilt ansvar for koordineringen av DKS-arbeidet i fylket. Arbeidet organiseres gjennom Scene Finnmark.
Sammen med sine samarbeidspartnere Nordnorsk Kunstnersenter, Finnmark fylkesbibliotek og Rikskonsertene
produserer og tilrettelegger Scene Finnmark turneer til grunnskolene og de videregående skolene i fylket.
Les Plan for Den kulturelle skolesekken i Finnmark 2014-2017 (pdf 881 kB)  /  Finnmárkku Kultuvrralaš skuvlalávkka plána 2014–2017 (pdf 918 kB)

Tilbud GRUNNSKOLE består av:
1. Et ABONNEMENTSTILBUD der kommunene hvert skoleår mottar:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl og 1 til 8.-10.kl
- 1 litteraturverksted til 5.kl *
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl *
- 1 filmverksted til 7.kl (annethvert år)
- 2 skolekonserter til 1.-7.kl og 2 til 8.-10.kl **
* Små skoler, der f.eks. resten av mellomtrinnet inkluderes, får dette tilbudet kun annethvert år.
* Alta er direktekommune i DKS og får kun skolekonserter.

2. Et BESTILLINGSTILBUD, som kommunene kan kjøpe inn til sin kommunale skolesekk. Les mer om bestillingstlibudet.

Tilbud VIDEREGÅENDE består av:
Et tilbud som hvert år varierer, men har produksjoner innen alle 6 kunstfelter.
De videregående skolene bestiller fra dette tilbudet.

DKS-koordinator: Kristin Sundelin
DKS for VGS og skolekonserter: Isabell Strande Kiil
Kontaktinfo finnes nederst på siden.

3. DKS i KOMMUNEN
(Gjelder kun grunnskole.)
Alle kommuner skal hvert år innen 15. juni levere en kommunal DKS-plan, og mottar derigjennom midler til kommunale DKS-tiltak for grunnskolen.
I planen skal de kommunale DKS-aktivitetene vises.
Hver kommune har sin egen DKS-koordinator, som er ansvarlig for å koordinere DKS-arbeidet for grunnskolen i kommunen. Kontaktinfo HER