Tana

DKS for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud. På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
(Kontakt DKS-koordinator i kommunen ang. kommunale DKS-aktiviteter.)

Gjennom ABONNEMENTSTILBUDET i DKS mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4.kl. og 1 til 8.-10.kl. 
- 1 litteraturverksted til 5.kl. *
- 1 visuell kunst-verksted til 6.kl. *
- 1 filmverksted til 7.kl. (annethvert år)
- 1 skolekonsert til 1.-10. kl. (gjerne delt i f.eks. 1.-7. og 8.-10.)

* Små skoler, der hele mellomtrinnet får tilbudet, får dette kun annethvert år.

I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

Under finnes en kronologisk oversikt over produksjonene som har vært inneværende skoleår og som kommer framover.

 

Inneværende skoleår

Film
Visuell kunst
Litteratur
Scenekunst
Musikk
Musikk
Scenekunst