Berlevåg

DKS for grunnskolen består av både et kommunalt og et fylkeskommunalt tilbud. På denne nettsiden presenteres fylkeskommunens tilbud, som Scene Finnmark er ansvarlig for.
(Kontakt DKS-koordinator i kommunen ang. kommunale DKS-aktiviteter.)

Gjennom dettABONNEMENTSTILBUDET i DKS mottar kommunen hvert skoleår:
- 1 scenekunstforestilling til 1.-4. og 1 til 8.-10. kl.
- 1 litteraturverksted til 5. kl. *
- 1 visuell kunst-verksted til 6. kl. *
- 1 filmverksted til 7. kl (annethvert år)
- 1 skolekonsert til 1.-10. kl. (gjerne delt i f.eks. 1.-7. og 8.-10.)

* Små skoler, der hele mellomtrinnet får tilbudet, får dette kun annethvert år.

I tillegg kan kommunen bestille fra Scene Finnmarks BESTILLINGSTILBUD i DKS.

Under finnes en kronologisk oversikt over produksjonene som har vært inneværende skoleår og som kommer framover.

 

Inneværende skoleår

Litteratur
Visuell kunst
Scenekunst
Scenekunst
Musikk
Scenekunst
Scenekunst
Litteratur

Neste skoleår

Musikk
Scenekunst
Scenekunst
Musikk