Den kulturelle skolesekken - EVALUERINGSSKJEMA

Produksjon: Animasjon på iPad

Scene Finnmark er opptatt av hvordan turneene våre blir mottatt ute på skolene. Vi ber dere derfor om å fylle ut dette evalueringsskjemaet etter hver av våre DKS-aktiviteter dere har deltatt på.

Svarene skal ikke offentliggjøres, men kun brukes som intern informasjon i arbeidet med å forbedre organisering og tilrettelegging av turneene.

 

Fyll inn den informasjonen som er relevant for besøket på din skole: