1.-4. kl Bestilling
Visuell kunst

Hva er ditt landskap?

ved Frauke Materlik
Prosjektet inviterer til å jobbe på tvers av forskjellige metoder innenfor arkitektur, scenografi og kunst. Nøkkelord er 'landskap' og 'hukommelse'.
Det handler om å undersøke og knytte sammen den personlige hukommelsen med et sted. Dette resulterer i en 'utvidet collage' som visualiserer og oversetter elevenes individuelle tankegang ved hjelp av forskjellige teknikker.
Elevene får mulighet til å uttrykke seg verbalt, i tegning og i tredimensjonal form. Kombinasjonen av kunstneriske metoder er viktig innenfor arkitektens og kunstnerens arbeidsdag, noe som elevene introduseres for.

Skriv ut PLAKAT  / Čálit olggos PLAKÁHTTA

ELEVTRANSPORT: dekkes av KOMMUNEN SELV. Kontakt kommunal DKS-koordinator.

Foto: Egle Nedzinskaite

Turnéperiode
: 27. mai - 7. juni
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 27.05.19
Klokkeslett ikke bestemt
Kvalsund
Bestilt av kommunen til 1.4.kl. på Kvalsund skole. Turnéplan kommer.
mandag 27.05.19
Klokkeslett ikke bestemt
Måsøy
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 27.05.19
Klokkeslett ikke bestemt
Nesseby
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 27.05.19
Klokkeslett ikke bestemt
Tana
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 27.05.19
Klokkeslett ikke bestemt
Sør-Varanger
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.
mandag 27.05.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hasvik
Bestilt av kommunen til utvalgte skoler/trinn. Turnéplan kommer.