7. kl
Film

FILMkunst ► KUNSTfilm

ved Stein Bjørn
Sammen med kursholder og filmskaper Stein Bjørn skal elevene lage morsomme og korte animasjonsfilmer i stop-motionteknikk. "Skuespillerne" lager elevene selv av figurer i ståltråd, vattkuler, tusj til å tegne ansikter med, litt tøyrester, plastelina, tråd og maskeringstape. Så plasseres figurene inn i bakgrunner som elevene selv tegner.
Elevene utarbeider også selv idé og enkel storyboard og gjør selv opptak. 
Til slutt skal filmen klippes og lydlegges før det er klart for premiere.

Les mer i SKOLEINFO, som du finner overfor.

Skriv ut PLAKAT

ELEVTRANSPORT: Bruk vår REKVISISJON/REISEBESTILLING

Foto: Stein Bjørn 

Turnéperide
Hammerfest: 8.-18. oktober og 19.-22. november
Båtsfjord: 3. og 4. desember

KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
tirsdag 08.10.19
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest
For 7.kl. Baksalen, Fjordtun, Fuglenes og Reindalen. Turnéplan kommer.
tirsdag 03.12.19
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord
For 7. klasse. Turnéplan kommer.