VGS
Kulturarv

Spioner, sabotører og krigere

ved Narviksenteret
Fortellingen om den nordnorske motstandskampen er en beretning om mot, tapperhet, oppofrelser, tilfeldigheter og nerver av stål.
Like etter kapitulasjonen 10. juni 1940 startet arbeidet med å stable den norske hjemmefronten på beina i Nord-Norge - likesinnede offiserer, soldater og sivile nektet å oppgi kampen for fedrelandet.

Motstanden jobbet blant annet med spionasje på tyske tropper og skip, spredning av illegale nyheter, losing av mennesker over grensen og sabotasjeaksjoner mot den tyske okkupasjonsmakten.

Opplegget er en introduksjon til nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig. Elevene gjøres kjent med tidlige motstandsgrupper og etableringen av MILORG samt etterretningsorganisasjonen XU. Bakgrunn for motstand, relevante personer og ulike arbeidsoppgaver knyttes til faktiske hendelser, og elevene lærer også om skjebnen til de av våre motstandsfolk som falt i Abwehrs og Gestapos klør.

Turnéperiode: 3.-14. februar

Foto:
KOMMUNER SOM FÅR TILBUDET:
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Hammerfest VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Nordkapp VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Båtsfjord VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Kirkenes VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS Karasjok
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Samisk VGS og reindriftsskole Kautokeino
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.
mandag 03.02.20
Klokkeslett ikke bestemt
Lakselv VGS
Bestilt av skolen. Turnéplan kommer.